Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124437
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj ovog predmeta, četvrtog u nizu kolegija koji razvijaju povjesničarske kompetencije glede funkcionalnog korištenja latinskih izvora, jest primjena i daljnje razvijanje stečenih znanja i vještina, i to na konkretnim primjerima uzetima iz tematike koju su studenti izabrali za svoje diplomske radove, bez obzira na to jesu li tiskani ili rukopisni.
Sadržaj
 1. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 2. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 3. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 4. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 5. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 6. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 7. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 8. Završna diskusija i evaluacija rada kolegija
 9. Uvod u rad kolegija
 10. Utvrđivanje tematskih krugova odabranih za diplomske radove sudionika kolegija, iz kojih će u dogovorenom ritmu i uz prethodnu suglasnost nastavnice stizati konkretni izvori za analizu
 11. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 12. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 13. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 14. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 15. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata

Ishodi učenja
 1. funkcionalno snalaženje u latinski pisanoj arhivskoj građi u arhivu i izvan njega
 2. sposobnost određivanja stupnja relevantnosti pojedinog latinskog dokumenta za istraživanje koje je u tijeku
 3. pozitivan stav prema uključivanju latinski pisane građe u poduzeto istraživanje, što je za istraživanje ranog novog vijeka velika prednost jer latinska građa prevladava u tom razdoblju hrvatske povijesti
 4. savladavanje vještine čitanja ranonovovjekovnih rukopisa omogućava studentima rad na neobjavljenoj, a ne samo objavljenoj arhivskoj građi
 5. ciljanom obradom izvora prema izboru i potrebama studenata studentima je ovim kolegijem olakšano pisanje diplomskog rada
Metode podučavanja
Visoki stupanj suradnje sa studentima u izboru tema i tekstova. Po potrebi individualni rad na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra ocjenjuje se redovitost i posebno stupanj angažiranosti u osmišljavanju vlastitog doprinosa kolegiju kvalitetnim izborom izvora (50% ocjene). Na kraju semestra predaje se pisani rad koji se sastoji iz samostalno odabranog (većeg) izvora iz tematike vlastitog diplomskog rada, njegovog prijevoda i interpretacije (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar