Naziv
Arhitektura muzeja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124330
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Naučiti studente razumjeti zgradu muzeja kao važan resurs upravljanja muzejem te ih pripremiti za njeno vrednovanje i ravnopravan dijalog s arhitektima u bilo kojoj aktivnosti koja se tiče zgrade muzeja.
Sadržaj
 1. Uvod: arhitektura muzeja kao osobita graditeljska vrsta
 2. Analiza definicije muzeja i njegovih funkcija te njihov utjecaj na organizaciju prostora i oblikovanje zgrade (tradicionalni nasuprot suvremenom pristupu)
 3. Tri osnovne perspektive sagledavanja muzejske arhitekture (I. Ritchie)
 4. Povijest muzejske arhitekture preko osnovnih tipova zgrada
 5. Muzejska i galerijska arhitektura u Zagrebu
 6. Muzejska i galerijska arhitektura u Hrvatskoj - dijakrono i sinkrono
 7. Terenska nastava - muzejske zgrade na Gornjem i u Donjem gradu
 8. Prenamijenjene zgrade za muzejske potrebe - adaptacije povijesnih zgrada
 9. Terenska nastava - posjet adaptiranoj povijesnoj zgradi za potrebe muzeja (Muzej grada Zagreba, Gliptoteka HAZU)
 10. Proces izgradnje nove muzejske zgrade : dobar muzeološki program kao preduvjet dobre zgrade
 11. Tipologija muzejskih prostora, njihove karakteristike i zoniranje - analiza primjera
 12. Osvjetljenje u muzejima i galerijama
 13. Terenska nastava - posjet novije građenoj muzejskoj zgradi, razgovor s arhitektom
 14. Muzejska arhitektura i upravljanje rizikom (potres, COVID-19)
 15. Zaključno predavanje ili kako biti dobar naručitelj

Ishodi učenja
 1. moći analizirati odabrane povijesne primjere muzejske arhitekture
 2. demonstrirati razumijevanje zgrade muzeja kao važnog resursa upravljanja
 3. demonstrirati poznavanje karakteristika i problema prenamijenjenih i funkcionalno građenih muzejskih zgrada
 4. demonstrirati pisanje jednostavnog muzeološkog programa
 5. vrednovati novije muzejske projekte metodom triju percepcija
 6. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
 7. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku
 8. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 9. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
Metode podučavanja
Predavanja, gostujuća predavanje iz redova arhitekata i muzejskih profesionalaca s iskustvom rada na projektima uređenja/preuređenja muzejskih zgrada te terenska nastava na odabranim lokalitetima u Zagrebu i okolici.
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na predavanjima i tijekom terenske nastave te pisani rad na odabranu temu ili javna prezentacija na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Gob, A; Drouguet, N. Muzeologija. 8. poglavlje: Muzejska arhitektura. Zagreb: Antibarbarus, 2007, str. 221-244.
 2. Jurić, Z; Vujić, Ž. Trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu: od muzeološke koncepcije do arhitekture. Etnološka istraživanja, br. 7, 2001, str. 49-62.
 3. Laszlo, Ž. Arhitekti i muzealci. Vijesti muzealaca i konzervatora, br. 4, 2001, str. 44-49.
 4. Maroević, I. 'Elementi za projektni program izgradnje muzeja' Informatica museologica, br. 33(3-4) (2002), str. 67-73.
 5. Ritchie, I. An architect's view of recent developments in European museums. u: Towards the Museum of the Future. London, N.Y: Routledge, 1994, 7-30.
Dopunska literatura
 1. Maroević, I. Smještaj i arhitektura muzeja u službi njegove društvene uloge. Etnološka istraživanja, br. 7, 2001, str. str. 43-48
 2. Noviji muzejski projekti u Hrvatskoj i Sloveniji /Tematski blok u časopisu/. Oris, br. 26, 2004.
 3. Newhouse, Towards a new museum. New York : The Monacelli Press, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij