Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51347
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), pripremu kratkih tematskih referata, prevođenje tekstova i ponavljanje te detaljniju razradu osnova ukrajinske normativne gramatike.
Sadržaj
 1. Jezične vježbe: *gramatika „Množina imenica i pridjeva“: ponavljanje, uvježbavanje oblika; *tematska cjelina „Obrazovanje“: proširenje vokabulara.
 2. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža: Nominativ; *tematska cjelina „Obrazovanje“: čitanje i prevođenje teksta Razvoj obrazovanja u Ukrajini, obrada vokabulara.
 3. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža: Lokativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Renoviranje kuće i popravci“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga i improvizacija na zadanu temu.
 4. Ponavljanje i provjera znanja. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Dativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „U gradu“: obrada vokabulara, čitanje dijaloga, improvizacija na zadanu temu.
 5. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Gradski prijevoz“: proširenje vokabulara, sastavljanje dijaloga. Upotreba glagola kretanja: ity, hodyty, jihaty, jizdyty.
 6. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Instrumental“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Praznici, blagdani i tradicije“: čitanje tekstova i obrada vokabulara.
 7. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika. Kolokvij.
 8. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Vokativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Rođendanska proslava. Vjenčanje“: čitanje dijaloga, zadaci za konverzaciju.
 9. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Iz povijesti Ukrajine“: čitanje, prevođenje i prepričavanje tekstova te obrada vokabulara.
 10. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Zdrav život“: proširenje vokabulara, čitanje tekstova, konverzacija. Upotreba modalnih glagola, riječi možna, treba.
 11. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Akuzativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Umjetnost“: obrada vokabulara, čitanje i prevođenje tekstova.
 12. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Povijest Kijeva“: čitanje i prevođenje tekstova te obrada vokabulara.
 13. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Genitiv“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Priroda“: proširenje vokabulara, čitanje i prevođenje teksta.
 14. Jezične vježbe: *gramatika „Prijedlozi prema značenju i funkcijama“, uvježbavanje konstrukcija; *tematska cjelina „Šport“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, konverzacija.
 15. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika.

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata. Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat će se i razvijati uz pomoć vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciju između nastavnika i studenata.
Metode ocjenjivanja
diktat, kolokvij, pismeni test, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ješčenko N.O. (Bojčenko) (2010) Praktzčnzj kurs ukrajinskoji movy: usne movlennja. Navčaljnzj posibnzk dlja inozemnzh studentiv
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv
 3. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv
 4. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv
Dopunska literatura
 1. Zajčenko, N.F., Vorobjova S.AA. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv
 2. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv
 3. Makarova, H. I. Palamar, L. M. Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar