Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51354
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), pripremu kratkih tematskih referata, prevođenje tekstova i ponavljanje te detaljniju razradu osnova ukrajinske normativne gramatike.
Sadržaj
 1. Jezične vježbe: *gramatika „Glagolski vid“; *tematska cjelina „Telefonski razgovor“: obrada vokabulara, čitanje i sastavljanje dijaloga.
 2. Jezične vježbe: *gramatika „Svršen vid glagola: prefiksalna tvorba i sufiksalna tvorba“: uvježbavanje oblika; *tematska cjelina „Carina“: proširenje vokabulara, sastavljanje dijaloga.
 3. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Putnička agencija“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga i improvizacija na zadanu temu; ponavljanje glagola kretanja, uvježbavanje.
 4. Ponavljanje i provjera znanja. Jezične vježbe: *gramatika „Imperativ“: uvježbavanje oblika; *tematska cjelina „U hotelu“: obrada vokabulara, čitanje dijaloga, improvizacija na zadanu temu.
 5. Jezične vježbe: * gramatika: „Posvojni pridjevi – način tvorbe, oblici“; *tematska cjelina „Kemijsko čišćenje i popravci odjeće“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, improvizacija na temu.
 6. Jezične vježbe: *gramatika „Prijedlozi uz padeže“: ponavljanje, uvježbavanje; *tematska cjelina „Karta Ukrajine“: čitanje teksta i obrada vokabulara.
 7. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika. Kolokvij.
 8. Jezične vježbe: *gramatika „Kondicional“; *tematska cjelina „Kod frizera“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, zadaci za konverzaciju.
 9. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Ukrajinska glazba“: čitanje, prevođenje i prepričavanje tekstova te obrada vokabulara.
 10. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Ukrajinski znanstvenici“: proširenje vokabulara, čitanje i prevođenje tekstova. Upotreba riječi stranog podrijetla.
 11. Jezične vježbe: *gramatika „Glagolska vremena“: ponavljanje i uvježbavanje oblika glagola; *tematska cjelina „Izlet“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, sastavljanje dijaloga.
 12. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Ukrajinska narodna nošnja“: čitanje i prevođenje teksta te obrada vokabulara.
 13. Jezične vježbe: *gramatika „Glagolski pridjev i glagolski prilog – funkcije u rečenici i konstrukcije“; *tematska cjelina „Gospodarstvo u Ukrajini“: proširenje i obrada vokabulara, čitanje i prevođenje teksta.
 14. Jezične vježbe: *gramatika „Aktivna rečenica i pasivna rečenica“: uvježbavanje konstrukcija; *tematska cjelina „Računala i internet“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, konverzacija.
 15. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika.

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata. Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat će se i razvijati uz pomoć vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciju između nastavnika i studenata.
Metode ocjenjivanja
diktat, kolokvij, pismeni test, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ješčenko N.O. (Bojčenko) (2010) Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy: usne movlennja. Navčaljnyj posibnyk dlja inozemnyh studentiv
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv
 3. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv
 4. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv
Dopunska literatura
 1. Zajčenko, N.F., Vorobjova S.AA. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv
 2. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv
 3. Makarova, H. I. Palamar, L. M. Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar