Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika V
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51361
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Zadatak tako strukturiranog programa je širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevođenja.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.Tekstovi obuhvaćaju autorske novinske članke i kratka prozna djela ukrajinskih autora. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
 2. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 3. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 4. Vježbe. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora. Pismena i usmena provjera znanja.
 5. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.
 6. Gledanje ukrajinskog filma (priloga i sl.) i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora
 7. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 8. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 9. Pismena i usmena provjera znanja. Vježbe. Kolokvij
 10. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 11. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 12. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 13. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 14. Ponavljanje i provjera znanja. Gledanje ukrajinskog filma (priloga i sl.) i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora
 15. Ponavljanje i provjera znanja. Završne pripreme za polaganje ispita.

Ishodi učenja
 1. samostalno prevesti uz korištenje rječnika s ukrajinskog na hrvatski jezik rečenice, tekstove i druge cjeline za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeci racuna o etickoj i društvenoj odgovornosti
 3. koristiti strucnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog strucnog usavršavanja
 4. opisati i komentirati odreðene kulturne, povijesne i društveno-politicke procese u Ukrajini
Metode podučavanja
Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi: utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog (diktati, eseji i sl.); proširenje leksike ukrajinskog jezika u skladu s programom udžbenika, pri čemu se nastava zasniva na aktivnim oblicima lektorata (intervjui, dijalozi, rasprave, parlaonice i sl.); upoznavanje s različitim oblicima ukrajinske kulture: povijest, likovna umjetnost, glazba, film i dr. U okviru dijela kolegija posvećenog lektiri obrađuju se publicistički tekstovi o životu u Ukrajini i ukrajinskoj dijaspori. Osim toga, kolegij sadrži i elemente prijevodnih vježbi. Važan dio prezentacije omogućuje video i audio materijal vezan uz kulturološke teme. Tekstovi obuhvaćaju autorske novinske članke i kratka prozna djela ukrajinskih autora. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Metode ocjenjivanja
Studenti svaki tjedan pišu probne i kontrolne diktate, u pismenom i usmenom obliku prepričavaju tekstove kao provjeru obrađenog gradiva, koji ulazi u ukupnu ocjenu. Nakon završene nastave studenti polažu pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv.
 3. Cukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.
 4. Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної. О.Антонів, О. Туркевич...- Львів: Дон Боско, 2013. - 80 с.
Dopunska literatura
 1. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik . – Zagreb.
 2. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Željka Fink. (2006). Knjigra. – Zagreb.
 3. Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн./ О. Антонів, Л. Паучок. - Київ: "ІНКОС", 2012. - 268 с.
 4. Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2). - Львів: Дон Боско, 2012. - 152 с.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar