Naziv
Jezik i kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117565
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
osposobljavanje za identifikaciju, razumijevanje i prikaz interkulturalnih jezičnih dodira te kulturnog transfera
Sadržaj
 1. uvod
 2. analiza i interpretacija odabranih tekstova W. von Humboldta
 3. analiza i interpretacija odabranih tekstova W. von Humboldta
 4. analiza i interpretacija odabranih tekstova W. von Humboldta
 5. suvremena recepcija i nova istraživanja (neuroznanost, kognitivna lingvistika)
 6. analiza i interpretacija odabranih tekstova Lea Weisgerbera
 7. analiza i interpretacija odabranih tekstova Lea Weisgerbera
 8. definicije pojma kultura
 9. pojmovi kultura i civilizacija
 10. interdisciplinarni pristup
 11. lingvistika i kulturoznanstvo
 12. lingvistika i kulturoznanstvo
 13. germanistika i kulturoznanstvo
 14. germanistika i kulturoznanstvo
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. opisati kulturološke i znanstvene obrasce s osobitim težištem na jeziku
 2. ilustrirati i kategorizirati njemačko-hrvatske međukulturne jezične dodire
 3. samostalno ovladavati stručnim znanjima
Metode podučavanja
analiza i interpretacija primarnih tekstova; kritička analiza temeljnih pojmova
Metode ocjenjivanja
usmena provjera

Obavezna literatura
 1. Klaus P. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft, Tübingen, 1995
 2. Klaus Stierstorfer - Laurenz Volkmann (Hrsg.), Kulturwissenschaft Interdisziplinär, Tübingen, 2005
Dopunska literatura
 1. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Izabrani tekstovi za uvod u studij njemačkog jezika, Zagreb, 1986.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij