Naziv
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117547
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti trebaju steći uvid u medijski krajolik njemačkog govornog područja, njegove različitosti i osobitosti. Na temelju poredbenih analiza prije svega uporabnih tekstova i tekstova iz različitih medija (tiskovine, internet, televizija) pripremit će se za svladavanje jezičnih i kulturnih problema koji se javljaju pri transferu, a česti su u prevoditeljskom poslu.enja.
Sadržaj
 1. Poredbena analiza karakteristika jezika pojedinih medija: Tekstne vrste u tiskovinama, u televizijskim i radijskim vijestima i njihova retorika
 2. Stilske vježbe: kritičko čitanje prevedenih tekstova – idiomatika, metaforika, ideološki problematično izražavanje
 3. Stilske vježbe: kritičko čitanje prevedenih tekstova – idiomatika, metaforika, ideološki problematično izražavanje
 4. Internetske novine i tekstovi
 5. Internetske novine i tekstovi
 6. Internetske novine i tekstovi
 7. Internetske novine i tekstovi
 8. Uvod u medijsku teoriju; kratak pregled povijesti medija
 9. Uvod u medijsku teoriju; kratak pregled povijesti medija
 10. Uvod u medijsku teoriju; kratak pregled povijesti medija
 11. Medijski krajobraz u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj: Razlike i sličnosti
 12. Medijski krajobraz u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj: Razlike i sličnosti
 13. Oblici i problemi medijskog citiranja
 14. Poredbena analiza karakteristika jezika pojedinih medija: Tekstne vrste u tiskovinama, u televizijskim i radijskim vijestima i njihova retorika
 15. Poredbena analiza karakteristika jezika pojedinih medija: Tekstne vrste u tiskovinama, u televizijskim i radijskim vijestima i njihova retorika

Ishodi učenja
 1. Osnovno poznavanje medijskih znanosti i njihovih temeljnih osnova.
 2. Osnovno poznavanje povijesti medija.
 3. Uvid u povezanost medija i oblikovanja teksta.
 4. Svrstavanje i prosudjivanje danasnjih oblika koristenja medija.
Metode podučavanja
Predavanje, kratki referati
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, prezentacija teksta, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Daniela Kloock / Angela Spahr: Medientheorien. Eine Einführung, München: Fink 1997 (= UTB 1986)
 2. Harald Burger: Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien, 3., völlig neu bearb. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter 2005
 3. Wolfram Schrag: Medienlandschaft Deutschland, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2007
Dopunska literatura
 1. Clemens Hüffel: Die Medienlandschaft in Deutschland und Österreich. Zahlen, Daten, Fakten, 2. aktualisierte Aufl., Wien: Bohmann 2003

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij