Naziv
Jezik struke I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117623
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15

Cilj
razlikovanje općeg jezika i jezika struka
Sadržaj
 1. aspekti određivanja i proučavanja jezika
 2. opći jezik
 3. opći jezik i jezici struka
 4. kriteriji za određivanje jezika struka
 5. osobitosti jezika struka
 6. osobitosti jezika struka
 7. tekstne vrste
 8. prijevodni procesi
 9. prijevodni procesi
 10. metode i postupci
 11. metode i postupci
 12. analiza i komentar
 13. analiza i komentar
 14. analiza i komentar
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. prepoznati značajke općeg jezika i jezika struka
 2. objasniti razlike između općeg jezika i jezika struka
 3. oprimjeriti opći jezik
 4. oprimjeriti temeljna obilježja jezika struka
 5. primjenjivati kontrastivni pristup jezicima struka njemački-hrvatski
Metode podučavanja
tekstna analiza, na analizi temeljen komentar
Metode ocjenjivanja
usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Sambor Grucza, Fachsprachenlinguistik, Frankfurt a. Main, Berlin... 2012
 2. Thorsten Roelcke, Fachsprachen, Berlin, 1999
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij