Naziv
Jezik struke II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124291
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15

Cilj
prepoznavanje terminologije, poznavanje sustava normi, uvid u tvorbu riječi
Sadržaj
 1. uvodno predavanje
 2. riječ, pojam, termin
 3. riječ, pojam, termin
 4. sustavi znanja i struke
 5. tvorba riječi
 6. tvorba riječi
 7. tvorba riječi
 8. terminološki sustavi
 9. terminološki sustavi
 10. metode i alati
 11. metode i alati
 12. interkulturalni transfer znanja
 13. analiza i komentari
 14. analiza i komentari
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razlikovati riječi općeg jezika i termina jezika struka
 2. Studenti će znati koristiti sustave normi
 3. Studenti će znati kategorizirati jezične tvorbe
 4. Studenti će moći samostalno analizirati specifične tekstne vrste
 5. Studenti će samostalno producirati specifične tekstne vrste
Metode podučavanja
analiza, argumentacija
Metode ocjenjivanja
usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Sambor Grucza, Fachsprachenlinguistik, Frankfurt a. Main, Berlin... 2012
 2. Thorsten Roelcke, Fachsprachen, Berlin, 1999
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij