Naziv
Jezik u društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118017
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
identificirati i objasniti sociolingvističke varijetete njemačkoga, kategorizirati sociolekte
Sadržaj
 1. uvodno predavanje
 2. lingvistika
 3. povijest sociolingvističkih istraživanja
 4. njemački u Europi
 5. nacionalni varijeteti njemačkoga
 6. nacionalni varijeteti njemačkoga
 7. jezik kao polisistem
 8. jezik kao repertoar
 9. jezik i rod
 10. jezik i rod
 11. jezik i rod
 12. njemački u Hrvatskoj
 13. njemački u Zagrebu
 14. jezik reklama
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. protumačiti sociolingvističku raslojenost njemačkoga jezika
 2. kategorizirati sociolekte
 3. samostalno provesti sociolingvističko istraživanje
Metode podučavanja
izlaganja, prezentacije, rasprava
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Dieter W. Halwachs, Sociolingvistika, u Uvod u lingvistiku, Z. Glovacki-Bernardi (ur.), II. prošireno izdanje, Zagreb, 2007.
 2. Heinrich Löffler, Germanistische Soziolinguistik, Berlin, 1985
Dopunska literatura
 1. Dieter W. Halwachs, Polysystem, Repertoire und Identität, u Grazer Linguistische Studien, 39/40, 1993, 90

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij