Naziv
Karel Čapek - tip malog velikoga čovjeka u češkoj književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
77971
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija uočavanje obilježja opusa jednog nacionalnoga književnoga klasika te njegove pozicije u okviru europske i češke književnosti 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa načinom rada i temom kolegija. Razgovor o predloženim temama usmenog izlaganja studenata te dogovor o terminima izlaganja. Povijesni i kulturni kontekst, pregled najvažnijih pojava na europskoj i češkoj književnoj sceni prve polovine 20. stoljeća.
 2. Osnovne odrednice Čapekova opusa - žanrovski pregled, noetička i utopijska grana, antitotalitaristička angažiranost.
 3. Stvaralački počeci - prijevodi francuske poezije, suradnja s bratom Josefom Čapekom. Samostalni dramski debi – Loupežník
 4. Samostalni prozni debi – zbirka pripovijedaka Boží muka.
 5. Druga zbirka pripovijedaka - Trapné povídky
 6. Afirmacija detektivske pripovijetke – Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy.
 7. Noetička trilogija – Hordubal. Povětroň. Obyčejný život.
 8. Čapek kao novinar. Publicistika. Esej, feljton, kritika – Marsyas čili na okraj literatury. Zahradníkův rok. O věcech obecných čili zoon politikon, Jak se co děla.
 9. Putopis - Italské listy. Anglické listy. Cesta na sever. Výlet do Španěl. Obrázky z Holandska
 10. Utopijska drama – R.U.R. Věc Makropulos.
 11. Utopijski roman - Továrna na absolutno. Krakatit.
 12. Boj protiv fašizma – Válka s mloky. Bílá nemoc. Matka.
 13. Posljednje godine. Nedovršeni roman Život a dílo skladatele Foltýna.
 14. Doprinos Karela Čapeka svjetskoj književnosti. Karel Čapek „očima drugih“.
 15. Ponavljanje gradiva i pripreme za ispit.

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti
 2. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoterijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnoga djela
 3. Primijeniti naučeni književnokriticki aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumacenju čeških književnih djela
 4. Interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stecene na studiju bohemistike s drugim studijskim programom u društveno-humanistickom podrucju
Metode podučavanja
Predavanja/seminari.
Metode ocjenjivanja
Eseji tijekom semestra, usmeno izlaganje, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čapek, Karel (1951): Izabrane pripovijetke, Zagreb.
 2. Čapek, Karel (1954): Hordubal, Beograd.
 3. Čapek, Karel (1967): Marsija ili na marginama literature (izabrani tekstovi), Beograd.
 4. Čapek, Karel (1957): Putovanje na sjever, Zagreb.
 5. Čapek, Karel (2019): R.U.R., Koprivnica
 6. Čapek, Karel (2004): Rat s daždevnjacima, Hrvatski Leskovac
Dopunska literatura
 1. Bradbrooková, Bohuslava (2006): Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory, Praha.
 2. Solar, Milivoj (1994): Teorija književnosti, Zagreb.
 3. Stamać, Ante, Škreb, Zdenko (1998): Uvod u književnost. Teorija, metodologija, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar