Naziv
Klasična kineska filozofija
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
184228
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij Klasična kineska filozofija uvodi studente u osnovne teme, pitanja i koncepte iz klasične kineske filozofije. Klasično razdoblje kineske filozofije započinje slabljenjem države Zhou te ulaskom u razdoblje Proljeća i jeseni, otp. 500. g.pr.n.e., a svršava utemeljenjem prve kineske dinastije Qin (221.pr.n.e.). Djela iz ovoga zlatnoga doba kineske filozofije služila su kasnijim naraštajima pisaca kao model, pa je tako klasična kineska misao temelj na kojemu se oblikovao etički, politički i društveni diskurs narednih dvije tisuće godina. Osim na kinesku kulturu, klasična kineska filozofija je ostvarila veliki utjecaj i na ostale istočnoazijske kulture.
Na kolegiju se pristupa klasičnoj kineskoj filozofiji kroz nekoliko aspekata. Prvo, postavljamo kinesku filozofiju u njezin povijesno-kulturni kontekst. Drugo, razmatramo povijesne, kulturne te jezične pretpostavke njenoga formiranja, oblikovanja i razvoja. Treće, analiziramo temeljne odlike kineske misli kroz analizu pojedičnih autora/ tekstova klasične kineske tradije.
Kolegij kombinira nastavničko izlaganje sa studentskim angažmanom, s naglaskom na kritičkom čitanju i diskutiranju izabranih poglavlja različitih autora, s fokusom na osnovne teze, argumentaciju i filozofijske koncepte.
Sadržaj
 1. Uvod u studij kineske filozofije.
 2. Periodizacija kineske filozofije
 3. Problematičnost nazivlja „kineska filozofija“
 4. Starokineski jezik kao medij mišljenja.
 5. Odnos starokineskog jezika i starokineske misli
 6. Povijesno-kulturni kontekts nastanka kineske filozofije
 7. Konfucije: uvod
 8. Konfucije: Razgovori (Lunyu)
 9. Mozi: prvi konfucijev protivnik
 10. Mencije: idealističko krilo konfucijevog učenja
 11. Xunzi: racionalno krilo konfucijevog učenja
 12. Klasici daoističke misli: Dao de jing
 13. Klasici daoističke misli: Zhuangzi
 14. Han Feizi
 15. Teorije kultiviranja tijela, Kineski logičari

Ishodi učenja
 1. Student će moći nabrojiti razdoblja i predstaviti povijesni pregled klasične kineske misli
 2. Student će moći kategorizirati i komentirati osnovne teze, argumentacije te ključno pojmovlje relevantno za klasičnu kinesku filozofiju.
 3. Student će moći izdvojiti i kometirati osobitosti klasične kineske tradicije
 4. Student će moći smjestiti ideje klasične kineske misli u opće filozofijsko nasljeđe
 5. Student će moći razviti vještine rada sa starim kineskim filozofijskim tekstovima.
 6. Studenata će moći analizirati argumentativnu strukturu teksta te identificirati temeljne filozofijske koncepte u njem.
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Burton Watson, The Complete Works of Zhuangzi, New York: Columbia University Press, 2013.
 2. D.C. Lau, The Analects, New York: Penguin Books, 1979.
 3. D.C.Lau, Mencius, New York: Penguin Books, 2005.
 4. D.C.Lau, Tao Te Ching, New York: Penguin Books, 1985.
 5. Harold D. Roth, Original Tao: Inward Training (Nei.yeh) and the Foundation of Taoist Mysticims, New York: Columbia University Press, 2004.
 6. Philip J. Ivanhoe, Bryan W. Van Norden (UR.), Readings in Classical Chinese Philosophy, 2nd edition, Indianapolis: Hackett Publishing, 2005.
Dopunska literatura
 1. Bryan W. Van Norden, Introduction to Classical Chinese Philosophy, Indianapolis: Hackett Publishing, 2011.
 2. A. C. Graham, Disputers of the Tao; Philosophical Argument in Ancient China, Chicago: Open Court, 1989.
 3. Kung-chuan Hsiao, A History of Chinese Political Thought, New Jersey: Princeton University Press, 1979.
 4. Benjamin I. Schwartz, The World of Thought in Ancient China, Cambridge: Belknap Press, 1989.
 5. Michael Puett, Christine Gross-Loh, The Path, New York: Simon and Schuster, 2016.
 6. Rošker, Jana, Iskanje poti: spoznavna teorija v kitajski tradiciji. Del 2, Zaton tradicije in obdobje moderne, (Searching for the Way - Theory of Knowledge in Chinese Tradition. Part Two: The decline of Tradition and the Paradoxes of Modernity), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.
 7. Rošker, Jana, Iskanje poti: spoznavna teorija v kitajski tradiciji. Del I, Od protofilozofskih klasikov do neokonfucianstva dinastije Song, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005.
 8. Schleichert, Hubert, Heiner Roetz, Klassische chinesische Philosophie, Eine Einführung 3., neu bearb. Auflage 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 2. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar