Naziv
Književni seminar za diplomande
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125414
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura