Naziv
Književnost bugarskog modernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77967
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje osobitosti bugarskog književnog modernizma. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Elisaveta Bagrjana, interpretacija zbirke "Vječna i sveta"
 2. Angel Karalijčev, interpretacija odabranih pripovjedaka
 3. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka Svetoslava Minkova
 4. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka Vladimira Poljanova
 5. Sinteza
 6. Povijesni i kulturni kontekst bugarskog modernizma. Polemika oko modernizma i rješenja modernističkog projekta
 7. Tri periode bugarskog modernizma
 8. Hristo Smirnenski, interpretacija zbirke "Nek' bude dan!"
 9. Demoni Hrista Smirnenskog, interpretacija "Priče o stepenicama" i diptiha "U gostima kod đavla"
 10. Asen Razcvetnikov, interpretacija odabranih pjesama
 11. Geo Milev: interpretacija zbirke "Grozne proze"
 12. Geo Milev, poetika bunta: tri ekspresionističke poeme "Pakao", "Dan gnjeva", "Septembar"
 13. Geo Milev, interpretacija poeme "Septembar"
 14. Nikola Furnadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 15. Elisaveta Bagrjana, interpretacija zbirke "Vječna i sveta"

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 3. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 4. opisati i objasniti odnos ovog razdoblja prema bugarskoj književnoj tradiciji
 5. prepoznati i objasniti strane utjecaje u bugarskoj književnosti ovog razdoblja
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Flaker,Aleksandar: Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1982

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar