Naziv
Auksologija čovjeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52346
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
U sažetom obliku upoznati studente antropologije s ontogenetskim i filogenetskim razvojem čovjeka i uzrocima varijacija u ljudskom životnom ciklusu u vremenu i prostoru, s posebnim naglaskom na središnji živčani sustav. Stečeno znanje poslužit će studentu pri procjeni i pravilnom objašnjenju različitosti u pojedinim tjelesnim osobinama čovjeka tijekom rasta, razvoja i starenja te omogućiti praćenje nastave ostalih kolegija.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: određenje predmeta i metode auksologije čovjeka
 2. Povijest istraživanja ljudskog rasta i razvoja
 3. Životni ciklus čovjeka
 4. Evolucija ljudskog rasta i životnog ciklusa
 5. Svojstva rasta stanica i tkiva
 6. Dobne i spolne varijacije u tjelesnom rastu i metode praćenja rasta
 7. Svojstva rasta središnjega živčanoga sustava
 8. Genetska regulacija rasta čovjeka
 9. Endokrina regulacija rasta čovjeka
 10. Pubertet i adolescencija
 11. Produženi razvoj mozga u čovjeka
 12. Odrasla dob i starenje
 13. Utjecaj faktora okoliša na rast i razvoj
 14. Biokulturni aspekti ljudskog rasta i razvoja
 15. Plastičnost mozga i digitalna evolucija

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnove principe ontogenetskog i filogenetskog razvoja čovjeka
 2. Definirati razvojna razdoblja i glavne tjelesne promjene tijekom tog razdoblja
 3. Opisati osnovnu građu organskih sustava u čovjeka
 4. Objasniti odnos promjena u mozgu i pojave čovjeku specifičnih psiholoških funkcija
 5. Definirati pojam plastičnosti mozga, te sociokulturne i psihološke učinke utjecaja okoline na strukturu mozga
Metode podučavanja
Predavanja, praktično pokazivanje, vođena diskusija, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pisani test s višestrukim izborom za provjeru faktografskog znanja; Diskusija i problemski zadatci za provjeru razumijevanja; Esej za provjeru analitičkih vještina

Obavezna literatura
 1. Beckett C., Taylor H. 2010. Human growth and development. Los Angeles: SAGE
Dopunska literatura
 1. Kandel E. R., Schwartz J. H., Jessell T. M., Siegelbaum S. A., Hudspeth A. J. 2013. Principles of Neural Science. New York: MC Grav Hil

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar