Naziv
Književnost i mediji
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117566
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Znanost o medijima se sve više razvija u ključnu vještinu za književne znanstvenike. No, u čemu se sastoji medijalnost književnosti, u kakvom je odnosu prema drugim medijima i od kada uopće postoji interes za ovu tematiku? Predavanje, "Književnost i mediji" daje prve uvodne odgovore na ta pitanja, približavajući se tematskoj cijelini s gledišta osnovne konstelacije pismenosti, promjene medija i razvoja teorijskog shvaćanja medija.
Sadržaj
 1. Mediji preokreta: Od knjige do radija.
 2. Mediji preokreta: Od radija do filma.
 3. Mediji preokreta: Od filma do televizije.
 4. Medijska promjena: roman na primjeru Alfred Döblin "Berlin Alexanderplatz".
 5. Medijska promjena: audio knjiga na primjeru Alfred Döblin "Berlin Alexanderplatz".
 6. Medijska promjena: film na primjeru Alfred Döblin "Berlin Alexanderplatz".
 7. Medijska promjena II: Roman - TV film: Rainer Werner Fassbinder "Berlin Alexanderplatz"
 8. Medijska teorija - izvatci razvoja: Rano otkrivanje promjena medija
 9. Medijska teorija - izvatci razvoja: Medijske teorije i kulturne kritike
 10. Medijska teorija - izvatci razvoja: Integrativni model medija.
 11. Rezime: Mediji preokreta
 12. Rezime: Medijska teorija
 13. Uvod u temu: što su "medijska dob" i "medijsko društvo"?
 14. Uvod u osnovne pojmove: komunikacija i mediji.
 15. Uvod u osnovne pojmove: pisanje i knjiga.

Ishodi učenja
 1. definirati književnost kao medij te je povijesno
 2. sistematski odrediti unutar mreže medija i konkurencije s drugim medijima
 3. kritički reflektirati centralne aspekte medijskog društva
 4. stjecanje dubljeg znanja o povijesti medija
Metode podučavanja
Metode predavanja je eksperimentalna: Kolegij se sastoji od triju kombiniranih, uzajamno povezanih jedinica: u prvoj jedinici je prikazan opći pregled o počecima produkcije knjige, radio igre, kao i televizijskog i igranog filma. U drugoj jednici je povijest svakog medija ilustrirana primjerom "Berlin Alexanderplatz" Alfreda Döblina (roman / Döblin, radio drama / Döblin, igrani film / Jutzi, televizijski film / Fassbinder). U trećoj jedinici su prikazane medijske teorije.
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bertolt Brecht (1927/28), Radio - eine vorsintflutliche Erfindung? (Gesammelte Werke, Bd. 18, Frankfurt a. M.: Suhrkamp).
 2. Brecht (1932/33), Der Rundfunk als Kommunikationsapparat. (ebd.)
 3. Walter Benjamin (1934), Der Autor als Produzent. (Gesammelte Schriften II, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1982).
 4. Benjamin (1935/36), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. (Gesammelte Schriften I, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980).
 5. Siegfried Kracauer (1964), Theorie des Films. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
 6. Theodor W. Adorno (1953), Prolog zum Fernsehen (Eingriffe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1961)
 7. Friedrich A. Kittler (1985), Aufschreibesysteme 1800/1900. München: Fink.
 8. K. Ludwig Pfeiffer (2009), Von der Materialität der Kommunikation zur Medienanthropologie. Heidelberg: Winter.
 9. Siegfried J. Schmidt (2000), Kalte Faszination. Medien, Kultur und Wissenschaft in der Mediengesellschaft. Weilerswist: Velbrück
 10. Berlin Alexanderplatz (Roman, Hörspiel, Kino-Film)
Dopunska literatura
 1. Helmut Schanze (2001), Handbuch der Mediengeschichte. Stuttgart: Kröner
 2. Werner Faulstich (2002), Einführung in die Medienwissenschaft. Probleme. Methoden. Domänen, München: Fink
 3. Peter Ludes (2003), Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklungen und Theorien, Berlin: Schmidt.
 4. Rainer Leschke (2003), Einführung in die Medientheorie. München: Fink.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij