Naziv
Književnost Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147511
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvesti studente u znanost o proučavanju romske narodne književnosti i dati im osnovna znanja o romskoj narodnoj književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u proučavanje romske narodne književnosti
 2. Uvod u proučavanje romske narodne književnosti
 3. Uvod u povijest romske književnosti
 4. Uvod u povijest romske književnosti
 5. Pojam nastanak i struktura narodne književnosti
 6. Pojam nastanak i struktura narodne književnosti
 7. Indijska književnost i Romi
 8. Indijska književnost i Romi
 9. Pjesma o Prithviraj-u
 10. Narodna književnost Roma
 11. Narodna književnost Roma
 12. Mišimdžije ili hatamdžije
 13. Mišimdžije ili hatamdžije
 14. O romskoj mitologiji
 15. O romskoj mitologiji

Ishodi učenja
 1. Analizirati usmenu književnost Roma.
 2. Grupirati narodnu književnost Roma
 3. Usporediti romsku narodnu književnost sa narodnom književnošću ne-Roma
 4. uspoređivati i kritički prosuđivati raznorodne aspekte književne, kulturne i jezikoslovne romistike.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Čubelić, Tvrtko (1988). Povijest i historija usmene narodne književnosti. Zagreb: IGTRO Univerzal
 2. Katičić, Radoslav (1973). Stara indijska književnost. Zagreb: Nakladni zavod MH
 3. Djuric, R.; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
 4. Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004
Dopunska literatura
 1. Demirović, Slavomir-Slavko: Romske bajke, Prokuplje 2004
 2. Beker, M., Povijest književnih teorija, 1-2, Zagreb 1979. i d.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar