Naziv
Književnost Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147517
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske književnosti, te upravljati znanjem o književnosti Roma
Sadržaj
 1. Romske legende
 2. Romske legende
 3. Paramisja / paramiča
 4. Paramisja / paramiča
 5. Bajke
 6. Bajke
 7. Zagonetke, brojalice i bajalice
 8. Zagonetke, brojalice i bajalice
 9. Narodna poezija
 10. Narodna poezija
 11. Narodna proza
 12. Narodna proz
 13. Romi i narodna književnost kod ne-Roma
 14. Utjecaj romske narodne i usmene tradicije u suvremenoj književnosti
 15. Utjecaj romske narodne i usmene tradicije u suvremenoj književnosti

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma.
 2. Grupirati književnost Roma
 3. Usporediti romsku narodnu književnost sa suvremenom književnošću Roma
 4. uspoređivati i kritički prosuđivati raznorodne aspekte književne, kulturne i jezikoslovne romistike.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Djuric, R.; Kajtazi,V. Povijest romske književnisti, Kali Sara Zagreb, 2012
 2. Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004
 3. 5. Čubelić, Tvrtko (1988). Povijest i historija usmene narodne književnosti. Zagreb: IGTRO Univerzal
Dopunska literatura
 1. Djordjević, Tihomir: Ciganske narodne pripovetke; Beograd 1933
 2. Demirović, Slavomir-Slavko: Romske bajke, Prokuplje 2004
 3. Beker, M., Povijest književnih teorija, 1-2, Zagreb 1979. i d.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar