Naziv
Književnost Roma 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147523
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjeći znanja o romskoj suvremenoj književnosti prema regijama u kojoj je stvarana ta književnost
Sadržaj
 1. Romi u europskoj književnosti
 2. Romi u europskoj književnosti
 3. Književnost Roma u Španjolskoj
 4. Književnost Roma u Velikoj Britaniji
 5. Književnost Roma u Rusiji i bivšim republikama SSSR-a
 6. Književnost Roma u bivšoj Jugoslaviji.
 7. Književnost Roma u Rumuniji
 8. Književnost Roma u Madjarskoj
 9. Književnost Roma u Slovačkoj i Češkoj
 10. Književnost Roma u Poljskoj
 11. Književnost Roma u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj
 12. Književnost Roma u Francuskoj
 13. Književnost Roma u Italiji
 14. Književnost Roma u Švedskoj i Finskoj
 15. Književnost Roma u vanevropskim zemljama

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma
 2. Klasificirati književnost Roma
 3. Usporediti romsku suvremenu književnost prema regijama u kojoj je stvarana ta književnost
 4. Interpretirati romsku književnost na romskom jeziku
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.

Obavezna literatura
 1. Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres, Beograd
 2. Demir, Ljatif, Romite vo makedonskata literatura, muzika i film, DARHIA, 2002, Skopje
 3. Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981
 4. Djuric, R.,; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
Dopunska literatura
 1. Odabrana djela i radovi romskih autora

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar