Naziv
Književnost Roma 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147529
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Analizirati, klasificirati i interpretirati književnost Roma prema žanru
Sadržaj
 1. Znanstvena književnost Roma (Šaip Jusuf, Ferenc Stojka, Marcel Courthiade, Rajko Djurić, George Sarau)
 2. Znanstvena književnost Roma (Šaip Jusuf, Ferenc Stojka, Marcel Courthiade, Rajko Djurić, George Sarau)
 3. Znanstvena književnost Roma (Šaip Jusuf, Ferenc Stojka, Marcel Courthiade, Rajko Djurić, George Sarau)
 4. Znanstvena književnost Roma (Šaip Jusuf, Ferenc Stojka, Marcel Courthiade, Rajko Djurić, George Sarau)
 5. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.)
 6. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.
 7. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.)
 8. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.)
 9. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.)
 10. Poezija (D. Banga, S. Berberski, R. Djurić, M. Saćipi, A. Krasnići, B.W. Papusza, J. Nikolić, i dr.)
 11. Roman (V. Baltzar, M. Maximow i dr.)
 12. Roman (V. Baltzar, M. Maximow i dr.)
 13. Priče i novele
 14. Priče i novele
 15. Drama

Ishodi učenja
 1. Analizirati znanstvenu književnost Roma
 2. Klasificirati književnost Roma prema žanru
 3. Usporediti romsku suvremenu književnost prema regijama u kojoj je stvarana ta književnost
 4. protumačiti veze između različitih pristupa suvremenih mislioca i njihovih prethodnika u povijesti jezika, kulture i književnosti.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres
 2. Djuric, Rajko/Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
 3. Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981
Dopunska literatura
 1. Odabrana djela i radovi romskih autora

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar