Naziv
Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170511
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u različite aspekte duhovnog života starih Rimljana u provincijama koje su se nekada nalazile na tlu Hrvatske. To će se postići uz pomoć razmatranja za predmet važnih arheoloških izvora, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa. Bogati literarni, epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje duhovnog i religioznog života u antičkom društvu. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Cultus et rituum Romanorum
 3. Geneologija rimskog panteona
 4. Histarska autohtona božanstva
 5. Autohtoni kultovi Liburna
 6. Ostali autohtoni kultovi u Hrvatskoj
 7. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske I
 8. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske II
 9. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske III
 10. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske IV
 11. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske V
 12. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske VI
 13. Arheološka svjedočanstva o orijentalnim kultovima na području Hrvatske I
 14. Arheološka svjedočanstva o orijentalnim kultovima na području Hrvatske II
 15. Archaeological evidence of oriental cults in Croatia III

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći steći znanja o različitim aspektima antičke duhovnosti i religioznosti.
 2. Studenti će moći usporediti današnju percepciju tih tema u odnosu na percepciju Rimljana.
 3. Studenti će moći prepoznati bogatu arheološku građu vezanu uz rimske, autohtone i orijentalne kultove u Hrvatskoj.
 4. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske.
 5. Studenti će moći prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti.
Metode podučavanja
Predavanje + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999.
 2. M. Sanader, O antičkom kultu u Hrvatskoj, VAPD 101, Split 2008., str. 157 – 186.
 3. V. Jurkić Girardi, Duhovna kultura antičke Istre, Zagreb 2005.
Dopunska literatura
 1. Thesaurus cultus et rituum antiquorum, 1-6, Los Angeles, od 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar