Naziv
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81429
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Primijeniti književnoznanstvene metode u analizi i interpretaciji razdoblja povijesti književnosti. Prepoznati i opisati relevantna obilježja razdoblja i književnih tekstova. Analizirati književne pojava u odnosu na srodne kulturne fenomene i analizirati različite oblika komunikacije između književnosti i kultura. Svi navedeni segmenti kolegija namijenjeni su stjecanju temeljnih parametara književne analize.
Sadržaj
 1. konstitucija
 2. poetika klasicizma
 3. genologija
 4. teorija klasicističke komedije
 5. Pierre i Thomas Corneille, Cyrano de Bergerac et al.
 6. Moliere
 7. farsa, commedia dell' arte, commedia erudita, divretissements, visoka klasicistička komedija
 8. Racine
 9. Boileau
 10. komedija-balet
 11. XVIII. st.
 12. frančezarije
 13. kazališni prostori
 14. kultura smijeha
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 5. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 6. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 7. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
interaktivno + ex cathedra + audivizualno
Metode ocjenjivanja
pisani i usmeni oblik

Obavezna literatura
 1. Nicolas Boileau: Pjesničko umijeće, Logos, Split 1982., Matica hrvatska, Zagreb 1999.
 2. Ivo Hergešić: Shakespeare – Molière – Goethe, Zora, Zagreb 1957. – Molière
 3. Cvijeta Pavlović: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Aristotel: O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 2. Horacije: Satire i epistule, Zagreb 1958.
 3. Michael Hawcroft: Molière. Reasoning with Fools, Oxford University Press, Oxford, 2007.
 4. S. Rochefort-Guillouet: Le Classicisme, Ellipses Marketing, Paris, 2001.
 5. Dunja Fališevac: Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007. – Na koji su jezik Dubrovčani prevodili Molièrea; Kada je Hrvate književnost počela zabavljati? (Raslojavanje književnosti u Dubrovniku u 18. stoljeću)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar