Naziv
Komunikacijske vještine
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
46815
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će moći prepoznati i opisati osnove uspješne komunikacije te primijeniti tehnike i vještine potrebne za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom. Studenti će poznavati i moći primijeniti pravila akademskog usmenog i pismenog izražavanja.
Sadržaj
 1. Dogovor o načinu rada i studentskim obvezama. Vještine u odnosima s ljudima.
 2. Vrste i ciljevi komunikacije.
 3. Elementi komunikacijskog procesa i načela komunikacije
 4. Neverbalna komunikacija.
 5. Verbalna komunikacija.
 6. Argumentacija.
 7. Akademsko pisanje.
 8. Važnost komunikacije za međuljudske odnose. Usklađena konverzacija.
 9. Prepreke u komunikaciji.
 10. Asertivno izražavanje.
 11. Aktivno slušanje.
 12. Rasprava u grupi i debata.
 13. Uvod u vještine izlaganja pred publikom. Struktura i priprema prezentacije.
 14. Oblikovanje prezentacije.
 15. Vještina izlaganja pred publikom.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti načela jasne i direktne verbalne komunikacije te prepoznati distorzije i prepreke u komunikaciji kod sebe i drugih.
 2. Moći argumentirati svoje mišljenje.
 3. Primijeniti pravila usklađene konverzacije u međuljudskim odnosima.
 4. Izraziti svoje potrebe na asertivan način.
 5. Opisati pravila aktivnog slušanja i upotrijebiti ih pri interpersonalnoj komunikaciji.
 6. Samostalno izraditi pismeni seminarski rad.
 7. Osmisliti, oblikovati i izvesti prezentaciju pred publikom.
 8. Navesti osnovna načela komunikacije i diskutirati praktične posljedice tih načela u interpersonalnoj komunikaciji.
 9. Prepoznati neverbalne znakove kod sebe i kod drugih ljudi, te protumačiti njihovo značenje u komunikaciji.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja.
Grupne rasprave i interakcija među studentima.
Vježbe.
Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni kolokvij
ocjene iz domaćih uradaka
ocjena iz individualnog seminara
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Pearson, J. C. i Spitzberg, B. H. (1990). Interpersonal communication: concepts, components and contexts. Wm. C. Brown Publishers.
 2. Egan, G. (1977). You and me: the skills of communicating and relating to others. Brooks/Cole Publishing Company.
 3. Bolton, R. (1986). People skills. Touchstone.
 4. Lucas, S. E. (1998). The art of public speaking. McGraw-Hill.
Dopunska literatura
 1. Stewart, J. (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.
 2. Adubato, S. i Foy DiGeronimo, T. (2004). Govorite iz srca – Budite svoji i postignite rezultate. Alinea
 3. Ajduković, M. i Sladović Franc, B. (2003). Razumijevanje sukoba; Prevladavanje sukoba. U: D. Ajduković (Ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice. DPP.
 4. Fisher, R., Ury, W. i Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Neretva.
 5. Krizmanić, M. i Kolesarić, V. (2005). Tolerancija u svakidašnjem životu – psihologija tolerancije. Naklada Slap.
 6. Pease, A. (2002). Govor tijela – Kako misli drugih ljudi mogu pročitati iz njihovih kretnji. AGM.
 7. Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću. Alinea.
 8. Rijavec, M. (2000). Psihologijski temelji komuniciranja. U: Z. Batušić, Ž. Pavlina i Z. Komar (Ur.), Vojna psihologija – priručnik za hrvatske časnike: knjiga prva (str. 234-248). Naklada Slap.
 9. Zarevski, P. i Mamula, M. (2000). Pobijedite sramežljivost – a djecu cijepite protiv nje. Naklada Slap.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar