Naziv
Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131610
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s konzervatorskom teorijom i praksom u Europi od Francuske revolucije do početaka konzervatorske teorije u vrijeme Johna Ruskina.
Sadržaj
 1. Kulturna baština i političke promjene u Europi od 1789. do 1815. godine
 2. Klasični spomenici Rima i počeci modernog arhitektonskog konzerviranja
 3. Antički spomenici uFrancuskoj i Austriji do 1830. godine
 4. Vrhunac kulta antičkih i jačanje kulta srednjovjekovnih spomenika u Europi: Greek i Gothic Revival
 5. Prvi kolokvij
 6. Romantizam u njemačkim zemljama i razvitak državne službe za zaštitu spomenika do sredine 19. stoljeća
 7. Nastanak državne uprave za zaštitu povijesnih spomenika u Francuskoj
 8. Stilsko restauriranje u Francuskoj
 9. Načela stilskog restauriranja u Italiji i Engleskoj
 10. John Ruskin i počeci moderne teorije konzerviranja
 11. Austrijsko Carstvo II: Konzerviranje dalmatinskih spomenika 1818-1850
 12. Čitanje i diskutiranje o tekstovima
 13. Studentski seminari
 14. Studentski seminari
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. poznavati povijest arhitektonskog konzerviranje Europe nakon Francuske revolucije
 2. poznavati ključne aktere, zbivanja i publikacije
 3. koristiti ključne pojmove u arhitektonskom konzerviranju
 4. razlikovati konzervatorske koncepcije u obrađivanom razdoblju
Metode podučavanja
Predavanja, studentski seminari (prezentacije, sudjelovanje u raspravi o tekstovima).
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja, zalaganje na nastavi (sudjelovanje u seminarskim prezentacijama, raspravama o tekstovima).

Obavezna literatura
 1. Marko Špikić, Konzerviranje europskih spomenika od 1800. do 1850. Zagreb 2009.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar