Naziv
Kriptologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
69745
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati studente s tradicionalnim i suvremenim kritopisnim sustavima, naučiti ih upotrebljavati različite vrste zamjenskih, premještajnih i složenih sustava, te razumjeti načela i uporabu kritopisnih programa DES i RSA.
Sadržaj
 1. Kratka povijest kritopisnih sustava, sustavi uznakovljavanja (kodovi) i zakrivanja (šifre)
 2. Zamjenski (supstitucijski) kritopisni sustavi, zakrivanje i raskrivanje.
 3. Premještajni (transpozicijski) kritopisni sustavi, metoda punih i nepotpunih pravokutnika, zakrivanje i raskrivanje
 4. Složeni (kombinirani) kritopisni sustavi.
 5. Kritopisni sustavi s višestrukim slovoredima (polialfabetski), Vigenereov (kvadratni) kritopisni sustav
 6. Višeslovni sustavi, Playfairov dvoslovni kritopisni sustav
 7. Kriptoanaliza; probijanje zamjenskih, premještajnih i polialfabetskih kritopisnih sustava: metode pretkazivanja, čestotnosti (frekvencije) i iscrpljivanja (brute force attack).
 8. Iskorištavanje slabosti sustava, ocjena učinkovitosti pristupa
 9. Primjena kriptologije u informatici, dvojčani kritopisni sustavi, zakrivanje linearnim pomačnicima
 10. Suvremeni pristup zakrivanju, upoznavanje s postojećim kompjuterskim programima za zakrivanje podataka
 11. Standard za zakrivanje podataka - DES (Data Encryption Standard), algoritam i ključ u DESu
 12. Tajnost i javnost kritopisnoga algoritma, kritopisni sustavi s javnim ključem
 13. RSA kritopisni sustav, modularna aritmetika, Eulerov toličnik
 14. Digitalni potpis
 15. Uvod, osnovni pojmovi kriptologije

Ishodi učenja
 1. razumjeti potrebu za kriptološkom zaštitom podataka
 2. upoznati i upotrebljavati različite vrste kritopisnih sustava
 3. valorizirati kritopisne programe
 4. razumjeti i koristiti digitalni potpis
 5. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 6. Provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 7. Primijeniti, kritički procijeniti i povezati znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje praktičnim primjerima prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Studenti tijekom semestra rješavaju dva kolokvija koja služe umjesto pismenoga ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Beckett, Brian: Introduction to Cryptology, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 2012.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar