Naziv
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46846
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznavanje polaznika s osnovama nizozemske kulture i društva analizom i interpretacijom zadane literature te na temelju samostalne pripreme za nastavu.
Sadržaj
 1. Obrazovanje
 2. Kreiranje prostora (I. dio) - borba protiv vode
 3. Kreiranje prostora (II. dio) - Randstad
 4. Komercijalna slika
 5. Poslovni aspekti društva
 6. Etnička baština
 7. Ustavna monarhija
 8. Političko uređenje i pluralizam (I. dio)
 9. Političko uređenje i pluralizam (II. dio)
 10. Osvrt na kolegij
 11. Predrok
 12. Uvod u kolegij i program akademske godine
 13. Nizozemska (I. dio) - opće informacije
 14. Nizozemska (II. dio) - opće informacije
 15. Nizozemski jezik - opće karakteristike

Ishodi učenja
 1. izdvojiti društveno-povijesne procese u Nizozemskoj i usporediti razlike s preostalim nizozemskim jezičnim područjem
 2. analizirati važnost i povijesni identitet nizozemskog jezika
 3. prepoznati i nabrojati najvažnija geografska obilježja nizozemskog jezičnog područja
 4. opisati stoljetnu borbu protiv vode u Nizozemskoj i izdvojiti te analizirati najefikasnije metode obrane protiv poplava
 5. definirati nizozemsku (i belgijsku) kolonijalnu prošlost
 6. imenovati članove Kraljevske kuće i Kraljevske obitelji te usporediti njihove uloge unutar monarhije
 7. imenovati i opisati nizozemske političke stranke te ih smjestiti u kontekst nizozemske vlade
 8. kritički prosuđivati o pluralizmu u nizozemskom društvu, ali i općenito o društvu Zapadne Europe
Metode podučavanja
frontalna nastava, rasprave na nastavi (zadaci za studente), Power Point prezentacije i kratki filmovi; E-Learning (Omega)
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, stalna provjera znanja; ispit

Obavezna literatura
 1. Shetter, W.Z., The Netherlands in Perspective. The Dutch way of Organizing a Society and its Setting, Utrecht 2002.
 2. Besamusca E., Verheul J., Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands. Amsterdam University Press 2010.
 3. Hooker, M.T., The history of Holland, Westport: Greenwood, 1999.
 4. Hirsi Ali A., Nevjernica. Moj život., Naklada Ljevak: Zagreb 2007.
Dopunska literatura
 1. Snel, K., Zaag, J. van der, Hoe hoort het eigenlijk ... in Nederland?, Haarlem: Becht, 2006.
 2. Vossestein, J., Zo werkt dat in Nederland, Amsterdam: KIT, 1998.
 3. nadopuna s aktualnostima

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar