Naziv
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46849
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje polaznika s osnovama nizozemske kulture i društva analizom i interpretacijom zadane literature te na temelju samostalne pripreme za nastavu. Stjecanje znanja o cijelom nizozemskom jezičnom području, ali s naglaskom na suvremenoj (poslijeratnoj) Nizozemskoj te time lakšeg shvaćanja nizozemskog identiteta kroz obrađivanje stereotipa i kodeksa ponašanja, kako u svakodnevnom životu tako i u poslovnom svijetu.
Sadržaj
 1. Osvrt na kolegij
 2. Predrok
 3. Uvod u kolegij; 'De verzuiling' (pilarizacija)
 4. Poslijeratna Nizozemska; Feministički valovi
 5. Multikulturno društvo
 6. Mediji; Vjerske zajednice
 7. Zakoni i tolerancija
 8. Sjever i jug (Nizozemska i Belgija) - I. dio
 9. Sjever i jug (Nizozemska i Belgija) - II. dio
 10. Kultura i umjetnost
 11. Nizozemsko društvo (I. dio) – uvod
 12. Nizozemsko drušvo (II. dio) – obiteljski i drušveni život
 13. Nizozemsko društvo (III. dio) – stereotipi
 14. Kulturni identitet (I. dio) – uvod
 15. Kulturni identitet (II. dio) – izvan nizozemskih granica

Ishodi učenja
 1. opisati povijesne promjene pilarizacije u Nizozemskoj te zaključiti posljedice koje su pilarizacijom oblikovale moderno društvo
 2. opisati najvažnije karakteristike tri feministička vala te nabrojiti njihove najistaknutije članove i njihova dostignuća
 3. kritički obraniti tvrdnju o postojanju nizozemskog (kulturnog) identiteta
 4. definirati vjerske zajednice
 5. definirati najvažnije činjenice o medijima
 6. izdvajati najvažnije zakone koji čine temelje tolerantnog nizozemskog društva
 7. kritički prosuđivati o tolerantnom i multikulturnom društvu
 8. uspoređivati Nizozemsku i Belgiju (naglasak je na Belgiji) - sociolingvistički pristup
 9. razlikovati i imenovati najpoznatija djela nizozemskog slikarstva koja definiraju nizozemski identitet
 10. prepoznati, objasniti i upotrijebiti najpoznatije nizozemske (društvene) stereotipe te prepoznati, objasniti i upotrijebiti znanje o navikama i kodeksima ponašanja Nizozemaca
Metode podučavanja
frontalna nastava, rasprave na nastavi (zadaci za studente), Power Point prezentacije i kratki filmovi; E-Learning (Omega)
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, stalna provjera znanja; ispit

Obavezna literatura
 1. Shetter, W.Z., The Netherlands in Perspective. The Dutch way of Organizing a Society and its Setting, Utrecht 2002.
 2. Besamusca E., Verheul J., Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands. Amsterdam University Press 2010.
 3. Hooker, M.T., The history of Holland, Westport: Greenwood, 1999.
Dopunska literatura
 1. Snel, K., Zaag, J. van der, Hoe hoort het eigenlijk ... in Nederland?, Haarlem: Becht, 2006.
 2. Vossestein, J., Zo werkt dat in Nederland, Amsterdam: KIT, 1998.
 3. Rooi M. de, The Dutch, I presume?, L&N Publishing, 2005.
 4. White C., Boucke L., The UnDutchables, Colorado 2001.
 5. nadopuna s aktualnostima

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar