Naziv
Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
184273
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s jednim od najdinamičnijih razdoblja u hrvatskoj povijesti te s osobitim modelima kulture putovanja u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća. Nastojat će se objasniti osnove putovanja u Hrvatskoj i u svijetu u međuraću, a analizirat će se i različiti aspekti vizualne manifestacije putovanja: doživljaj prostora i vremena, obiteljski život, propaganda, masovna kultura itd.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja. Osvrt na literaturu i izvore, ispitnu literaturu.
 2. Što je to kultura putovanja?
 3. Putovanja kao dio popularne kulture
 4. Na ruti Orient-Expressa
 5. Iz Like s ljubavlju - Ličkom prugom
 6. Panonskom željeznicom
 7. Ponovno na cesti
 8. Riječnim putem
 9. Brodske pruge
 10. Mediteranska krstarenja: kako je elita otkrila Orijent?
 11. Prekomorska putovanja
 12. Obiteljski putopisni filmovi
 13. Na putu za toplice. Lječilišni turizam
 14. Na hodočasničkoj ruti
 15. Letom prema cilju. Komercijalna putovanja zrakoplovima.

Ishodi učenja
 1. Identificirati i prikazati različite apekte kulture putovanja u međuratnom razdoblju
 2. Analizirati povijesne izvore i literaturu.
 3. Koristiti modernu terminologiju i kronološke obrasce.
 4. Utvrdite uzročnu vezu s određenim povijesnim događajima i temama.
Metode podučavanja
Putem analize izvora, literature, dnevnika i memoara, kao i filmske građe.
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi i uspjeh na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture (Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić, ur.), Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb-Ljubljana, 2011. (odabrana poglavlja)
 2. BALOTA, Mate, Od Raklja do Londre. Feljtoni, putopisi, reportaže, Labin-Pula, 2011.
 3. ŠTAMPAR, Andrija, Dnevnik s putovanja 1931.-1938. (priredili i uredili Željko Dugac i Marko Pećina), Zagreb, 2008.
 4. KRLEŽA, Miroslav, Izlet u Rusiju 1925, Zagreb, 2005.
 5. FUIS, Franjo Martin, Putopisne reportaže: biciklom kroz Hrvatsko zagorje, Prigorje, Podravinu i Slavoniju, Virovitica, 2011.
 6. MLADINIĆ, Norca Machiedo, Jadranska straža 1922.-1941., Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. DUDA, Dean, Kultura putovanja. Uvod u književnu iterologiju, Zagreb 2012.
 2. „Kako se putovalo“, Hrvatska revija, god. IX/2009., 28-71.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar