Naziv
Kultura Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147512
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske kulture, te upravljati znanjem o kulturi Roma
Sadržaj
 1. Društveno-kulturne prilike (podrijetlo, putovanje i naseljavanje i migracije)
 2. Društveno-kulturne prilike (podrijetlo, putovanje i naseljavanje i migracije)
 3. Društveno-kulturne prilike (podrijetlo, putovanje i naseljavanje i migracije)
 4. Društveno-kulturne prilike (podrijetlo, putovanje i naseljavanje i migracije)
 5. Romsko stanovništvo (brojke, imena i stanovanje)
 6. Romsko stanovništvo (brojke, imena i stanovanje)
 7. Romsko stanovništvo (brojke, imena i stanovanje)
 8. Romsko stanovništvo (brojke, imena i stanovanje)
 9. Društvena organizacija
 10. Društvena organizacija
 11. Društvena organizacija
 12. Obitelj
 13. Obitelj
 14. Obitelj
 15. Obitelj

Ishodi učenja
 1. spoznati kulturu Roma
 2. definirati kulturu sedentarnih i nomadskih Roma
 3. usporediti romsku kulturu prema regijama
 4. explain Roma culture
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb.
 2. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd
 3. Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar