Naziv
Kultura Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147518
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske kulture, te upravljati znanjem o kulturi Roma
Sadržaj
 1. Religija
 2. Religija
 3. Religija
 4. Religija
 5. Društveno-ekonomski okviri kulture Roma
 6. Društveno-ekonomski okviri kulture Roma
 7. Društveno-ekonomski okviri kulture Roma
 8. Društveno-ekonomski okviri kulture Roma
 9. Način života i identitet
 10. Način života i identitet
 11. Način života i identitet
 12. Umjetnost
 13. Umjetnost
 14. Umjetnost
 15. Umjetnost

Ishodi učenja
 1. spoznati kulturu Roma.
 2. definirati kulturu sedentarnih i nomadskih Roma
 3. usporediti romsku kulturu prema regijama
 4. objasniti romsku kulturu
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb
 2. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd
 3. Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar