Naziv
Kultura Roma 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147524
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na u prvoj godini na studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske kulture, te upravljati znanjem o kulturi Roma
Sadržaj
 1. Društveno-političke prilike i kultura Roma (povijesno iskustvo)
 2. Društveno-političke prilike i kultura Roma (povijesno iskustvo)
 3. Društveno-političke prilike i kultura Roma (povijesno iskustvo)
 4. Društveno-političke prilike i kultura Roma (povijesno iskustvo)
 5. Suvremeno doba i kultura Roma
 6. Suvremeno doba i kultura Roma
 7. Suvremeno doba i kultura Roma
 8. Suvremeno doba i kultura Roma
 9. Unutarnja struktura i etnička povezanost Roma
 10. Unutarnja struktura i etnička povezanost Roma
 11. Unutarnja struktura i etnička povezanost Roma
 12. Problemi medjuetničke komunikacije
 13. Problemi medjuetničke komunikacije
 14. Problemi medjuetničke komunikacije
 15. Problemi medjuetničke komunikacije

Ishodi učenja
 1. spoznati kulturu Roma.
 2. definirati kulturu sedentarnih i nomadskih Roma
 3. usporediti romsku kulturu prema regijama
 4. objasniti romsku kulturu
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb.
 2. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd
 3. Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Marushiakova, E. & Popov, V. 2000. Gypsies in the Ottoman Empire, Centre de recherches tsiganes, University of Hartfordshire Press Romi;srpski prijevod: Romi u Turskom Carstvu. Prilozi za istoriju Balkana, 2003, Subotica
 2. Vukanović, Tatomir. 1983. Роми (Цигани) у Југославији, Врање, “Штампарија Нова Југославија“
 3. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar