Naziv
Kultura Roma 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147530
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na prehodnim semestrima, valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske kulture, te upravljati znanjem o kulturi Roma
Sadržaj
 1. Narodna kultura i Romi (socijalna kohezija)
 2. Narodna kultura i Romi (socijalna kohezija)
 3. Narodna kultura i Romi (socijalna kohezija)
 4. Narodna kultura i Romi (socijalna kohezija)
 5. Romi i kultura ne-Roma
 6. Romi i kultura ne-Roma
 7. Romi i kultura ne-Roma
 8. Romi i kultura ne-Roma
 9. Uključivanje i isključivanje Roma i romske kulture (stereotipi)
 10. Uključivanje i isključivanje Roma i romske kulture (istereotipi)
 11. Uključivanje i isključivanje Roma i romske kulture (stereotipi)
 12. Romi u umjetničkom stvaralaštvu
 13. Romi u umjetničkom stvaralaštvu
 14. Romi u umjetničkom stvaralaštvu
 15. Romi u umjetničkom stvaralaštvu

Ishodi učenja
 1. spoznati kulturu Roma
 2. uočiti kulturu Roma
 3. usporediti romsku kulturu prema načinu života i identitetu
 4. prepoznati romsku umjetnost
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb.
 2. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd
 3. Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd. 5
 4. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Marushiakova, E. & Popov, V. 2000. Gypsies in the Ottoman Empire, Centre de recherches tsiganes, University of Hartfordshire Press Romi;srpski prijevod: Romi u Turskom Carstvu. Prilozi za istoriju Balkana, 2003, Subotica
 2. Vukanović, Tatomir. 1983. Роми (Цигани) у Југославији, Врање, “Штампарија Нова Југославија“

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar