Naziv
Kvantitativna genetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
69813
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar