Naziv
Lektira 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51343
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Govorne vježbe
30

Cilj
Naučiti dobro citati, pisati i razumjeti ukrajinski jezik i moći ga primijeniti, ovladati njegovim pravilnim izgovorom te dobiti uvid u književna dostignuća pisana ukrajinskim jezikom.
Kolegij stvara temelje daljnjoj jezičnoj nadogradnji i normativnom izgovoru, približava viziju ukrajinske književnosti i podcrtava njen povijesno-kulturni kontekst stvaranja.
Sadržaj
 1. Ukrajinski jezik. Melodika. Tonski naglasak u hrvatskom i dinamicki naglasak u ukrajinskom jeziku. Izražajno citanje bajke "Mudra divčyna" na ukrajinskom jeziku.
 2. Ukrajinske narodne bajke s posebnim osvrtom na analizu tema i sadržaja. „Kolosok“, "Ivasyk-Telesyk".
 3. Stvaralaštvo Stepana Vasyljčenka s posebnom osvrtom na pripovijetke za djecu. Stepan Vasyljčenko: „Na perši guli“; „Svekor“.
 4. Poezija i proza Vasylja Symonenka: „Ti znaš da si covjek…“, „Vyno z trojand".
 5. Lina Kostenko: „Ljubav Nansena“. Poema „Snig u Florenciji“. Osobitosti stvaranja dijaloga.
 6. Primjeri prijevoda književnih djela na ukrajinski jezik. Čitanje ulomaka „Snigova koroleva“ i drugih.
 7. Grygir Tjutjunnyk: „3 zozuli z poklonom“. Somatički frazemi u književnom djelu.
 8. Lesja Ukrajinka i njen značaj za cjelokupnu ukrajinsku književnost. Lirika: „Stojeći tu sam slušala proljeće“; „Nada“; „Uspavanka“; „Pismo Sergeju Meržynskom“. Drame.
 9. 9. Odlike stvaralaštva Olene Telige kroz prizmu nacionalnog preporoda Ukrajine. Poezija kao razgovor o trajnim ljudskim vrijednostima, moralu i smislu života. Olena Teliga: „Vecernja pjesma“; „Muškarcima“. Poezija Andrija Malyška: „Pjesma o rucniku“. Uglazbljena lirika.
 10. Ivan Bagrjanyj u ukrajinskoj književnosti. Čitanje „Čomu ja ne hoču vertatys' do SSSR“.
 11. Romani Ivana Bagrjanog. Čitanje ulomka romana „Sad Getsymans'kyj“ prvi dio.
 12. Ivan Bagrjanyj, ulomak romana „Sad Getsymans'kyj“ drugi dio.
 13. Pjesme Ivana Malkovyča, Jurija Andruhovyča, Jurka Pozajaka i Oleksandra Irvanecja. Suvremeni književni proces.
 14. Suvremeni književni proces. Čitanje ulomaka suvremene ukrajinske proze.
 15. Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etnicke razlicitosti
Metode podučavanja
Metoda razgovora, metoda citanja i rada na tekstovima, metoda usmenog izlaganja, audio – vizualna metoda, metoda prakticnih radova i metoda demonstracije. Seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i određenim filmskim predlošcima. Samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme.
Metode ocjenjivanja
ocjena iz kolegija Lektira 1 temelji se na aktivnosti studenata te usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Ridne slovo. Ukrajins'ka literatura dlja ditej. (1999) - Hrestomatija 1 knyga, Kyjiv.
 2. Ridne slovo. Ukrajins’ka literatura dlja ditej. (1999) – Hrestomatija 2 knyga, Kyjiv.
 3. Istorija ukrajins ‘ koji literatury XX stolittja. Knyga perša. (1998) Kyjiv.
 4. Istorija ukrajins ‘ koji literatury XX stolittja. Knyga druga. (1998) Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Ukrajinska lirika. (1998). Matica hrvatska, Zagreb.
 2. Ukrajinske Bajke (2002). Biblioteka Bubamara, Zagreb.
 3. N. V. Gogolj, Ukrajinske pripovijetke. (1990) August Cesarec Zagreb.
 4. Menac, A., Kovalj, A. P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik. (1979) - Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar