Naziv
Lektira II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51346
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Govorne vježbe
30

Cilj
Nastavak dobivanja uvida u književna dostignuća pisana ukrajinskim jezikom, sa osobitim kritičkim osvrtima. Sagledavanje ukrajinske književnosti kroz prizmu nacionalnih pitanja i sve prisutnije potrebe za buđenjem nacionalne svijesti ukrajinskog naroda. Približiti moralno – etičke teme ukrajinskih pisaca.
Kolegij stvara temelje daljnjoj jezičnoj nadogradnji i normativnom izgovoru, približava viziju ukrajinske književnosti i podcrtava njen povijesno-kulturni kontekst stvaranja.
Sadržaj
 1. Početak nove ukrajinske literature. Ivan Kotljarevs‘kyj: „Enejida“. Analiza stilskih figura i izražajnih sredstava.
 2. Stvaralaštvo Tarasa Ševčenka, Kobzar. Tipični junaci Ševčenka.
 3. Oleksandr Dovženko i ukrajinski kinematograf. “Maty”, “Volja do žyttja”.
 4. Ivan Nečuj-Levyc'kyj, ulomak djela „Kajdaševa simja“ prvi dio. Samostalno izlaganje studenata.
 5. Ivan Nečuj-Levyc'kyj, ulomak djela „Kajdaševa simja“ drugi dio.
 6. „Kajdaševa simja“ – samostalno izlaganje studenata. Tipični junaci Nečuja-Levyckog.
 7. Oleksij Kolomijec', čitanje djela „Dykyj Angel“ prvi dio. Samostalno izlaganje studenata.
 8. Oleksij Kolomijec', čitanje djela „Dykyj Angel“ drugi dio. Samostalno izlaganje studenata.
 9. Junaci djela „Dykyj Angel“ u tekstu i filmu. Diskusija.
 10. Stvaralaštvo Ivana Franka. Drame i lirika.
 11. Ivan Franko, čitanje drame „Ukradene ščastja“ prvi dio. Samostalno izlaganje studenata.
 12. Ivan Franko, čitanje drame „Ukradene ščastja“ drugi dio. Osobitosti jezika drame.
 13. Drama „Ukradene ščastja“ Ivana Franka.
 14. Stvaralaštvo Volodymyra Vynnyčenka. „Fed'ko Halamydnyk“.
 15. Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Metoda razgovora, metoda čitanja i rada na tekstovima, metoda usmenog izlaganja, audio – vizualna metoda, metoda praktičnih radova i metoda demonstracije. Seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i određenim filmskim predlošcima. Samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz kolegija Lektira II temelji se na aktivnosti studenata te usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Taras Ševcenko. Kobzar (1977). Kyjiv.
 2. Ridne slovo. Ukrajins'ka literatura dlja ditej. (1999) - Hrestomatija 1 knyga, Kyjiv.
 3. Ridne slovo. Ukrajins'ka literatura dlja ditej. (1999) - Hrestomatija 2 knyga, Kyjiv.
 4. Istorija ukrajins ' koji literatury XX stolittja. Knyga perša. (1998) Kyjiv.
 5. Istorija ukrajins ' koji literatury XX stolittja. Knyga druga. (1998) Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Ukrajinska lirika. (1998). Matica hrvatska, Zagreb.
 2. Ukrajinske Bajke (2002). Biblioteka Bubamara, Zagreb.
 3. Menac, A., Kovalj, A. P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik. (1979) ? Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar