Naziv
Lingvistički seminar
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
83629
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u samostalnu analizu lingvističke problematike i razvijanje znanstveno
- kritičkog mišljenja.
Sadržaj
 1. Znanstveno istraživanje i metodika pisanja (znanstvenih) radova
 2. Znanstveno istraživanje i metodika pisanja (znanstvenih) radova
 3. Znanstveno istraživanje i metodika pisanja (znanstvenih) radova
 4. Znanstveno istraživanje i metodika pisanja (znanstvenih) radova
 5. Uvod u retoriku
 6. Uvod u retoriku
 7. Debate
 8. Debate
 9. Kritička analiza lingvističkih tekstova
 10. Kritička analiza lingvističkih tekstova
 11. Kritička analiza lingvističkih tekstova
 12. Kritička analiza lingvističkih tekstova
 13. Produktivna faza pisanja tekstova
 14. Produktivna faza pisanja tekstova
 15. Završna diskusija

Ishodi učenja
 1. pretraživati literaturu i pravilno se koristiti online bazama podataka
 2. selektirati informacije i kritički procijeniti relevantnost teksta
 3. pravilno koncipirati akademski rad, definirati cilj, postaviti i argumentirati tezu, koristiti akademski stil pisanja
 4. izraditi znanstvenu biografiju i znanstvene bilješke
 5. primjenjivati načela akademske etike u vlastitom pisanju
 6. argumentirati svoje kritičko mišljenje na temelju lingvističkih tekstova
 7. osmisliti, pripremiti i održati izlaganje pred publikom
Metode podučavanja
frontalna nastava, praktične vježbe, PowerPoint prezentacije, rasprave, pojedinačni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
stalno praćenje, referat i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Određivat će se prema zadanim sadržajima.
Dopunska literatura
 1. Sanders, Ewoud. 2011. "Eerste Hulp Bij e-Onderzoek", Amsterdam/Den Haag/Leiden: Early Dutch Books Online.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar