Naziv
Logika I - uvod u simboličku logiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
160768
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj nastave logike u okviru studija filozofije je upoznavanje s temeljima ove filozofske discipline i stjecanje kompetencija koje diplomiranog studenta kvalificiraju za nastavu logike na razini srednje škole. Ujedno, u okviru studija filozofije, nastava logike treba studenta osposobiti za praćenje suvremenih rasprava u nizu disciplina koje su s logikom povezane, poput filozofije znanosti, filozofije matematike i filozofije jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u logiku
 2. SIntaksa ls
 3. Semantika ls
 4. Metode provjere valjanosti
 5. Istinosna stabla lp
 6. Prirodna dedukcija lp
 7. Prirodna dedukcija lp 2
 8. Logika predikata
 9. Sintaksa lp
 10. Semantika lp
 11. Istinosna stabla lp
 12. Istinosna stabla lp 2
 13. Prirodna dedukcija lp
 14. Prirodna dedukcija lp 2
 15. Ponavljanje i pripreme za ispit

Ishodi učenja
 1. Objasniti razlike prirodnih i umjetnih jezika
 2. Primijeniti jezik logike sudova
 3. Primijeniti jezik logike predikata
 4. Primjeniti prirodnu dedukciju u LS i LP
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, zadaće on-line vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petrović, G., Logika. Element, Zagreb 2010, s dodatkom D. Lauca, Element, Zagreb 2006. Cauman, L., Uvod u logiku prvog reda.
Dopunska literatura
 1. Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974. Copi, I., Introduction to Logic, Prentice Hall College 1998. Devidé, V., Matematička logika. Zagreb 1970. Dopp, J., Lecons de logique formelle. Paris 1950. Eršov, J. L./Paljutin, E. A., Matematičeskaja logika. Nauka, Moskva 1987. Kalužnin, A., Što je matematička logika. Školska knjiga, Zagreb 1975. Massey, G., Understanding Symbolic Logic. Harper & Row, New York 1970. Nolt, J./Rohatyn, D./Varsi, A., Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998. Quine, W. V. O., Methods of Logic. Harvard University Press, 1982. Strawson, P. F., Introduction to Logical Theory. Methuen, London 1952. Tarski, A., Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike. Rad, Beograd 1973.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar