Naziv
Baštinske zajednice
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
170354
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s djelovanjem baštinskih institucija i organizacija (javnih institucija, organizacija civilnog društva i privatnih, komercijalnih projekata koji se bave baštinom) te ih osposobiti za samostalno promišljanje o ulozi i djelovanju tih institucija/organizacija u suvremenom društvu. Naglasak se tijekom kolegija stavlja na muzeje i srodne institucije/organizacije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanja - upoznavanje s konceptom baštinskih zajednica
 2. Povijesni razvoj organizirane brige za baštinu
 3. Institucionalni okvir - AKM sektor
 4. Razvoj muzeja i njegove uloge u društvu
 5. Vrsta i funkcije muzeja te profili stručnih djelatnika
 6. Posjet baštinskoj instituciji/organizaciji u Zagrebu
 7. Civilno društvo i baštinsko djelovanje
 8. Kreativne industrije i baština
 9. Korištenje interneta i web 2.0 alata u baštinskim institucijama i organizacijama
 10. Društveni mediji i baštinske zajednice
 11. Produkcija sadržaja za komuniciranje informacija o baštini - kreativni zadatak
 12. Prezentacija studentskih seminara i rasprava
 13. Prezentacija studentskih seminara i rasprava
 14. Prezentacija studentskih seminara i rasprava
 15. Zaključna diskusija i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Usporediti djelovanje različitih baštinskih institucija i organizacija
 2. Kritički prosuditi načine i razloge sabiranja i komunikacije u baštinskim institucijama i organizacijama s obzirom na njihov povijesno-kulturni kontekst
 3. Usporediti i opravdati razlike u djelovanju baštinskih institucija i organizacija s naglašenom interpretacijskom ulogom
 4. Utvrditi načine korištenja i korisnost informacijsko-komunikacijske tehnologije u baštinskim institucijama i organizacijama
 5. Odabrati specifičnu baštinsku instituciju ili organizaciiu i kritički prosuditi njezino djelovanje u suvremenim društveno-kulturnim okolnostima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, diskusije, produkcija teksta
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Abt, Jeffrey. The Origins of the Public Museum // A Companion to Museum Studies, ur. Sharon Macdonald, Blackwell Publishing Ltd, 2006., 115-134.
 2. Šola, Tomislav. A Contribution to Understanding of Museums: Why Would the Museums Count?(dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/sola-contribution.htm)
 3. Šojat-Bikić, Maja. Temeljne baštinske ustanove // Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda:sadržajno-korisnički aspect komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku. MDC, Zagreb, 2013., 76-92
 4. Miklošević, Željka: Zlodi, Goran. Informacijska tehnologija u muzejima – značajke interaktivnih sadržaja u informalnome kontekstu učenja // Informacijska tehnologija u obrazovanju, ur.Jadranka Lasić Lazić, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 133-154
 5. Maroević, I. Muzejska ustanova. izvadak iz: Uvod u muzeologiju, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 1993. str. 76-80
 6. Laslo, Želimir. Jednostavna muzeologija, Zagreb, 2015.
 7. Cooper Libby, Barry Knight i Sue Blackmore. Društveni kapital u Hrvatskoj (dio koji se odnosi na civilno društvo u Hrvatskoj). Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zagreb, 2005., 25 -28
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar