Naziv
Logika za informatičare
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35925
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Studenti će upoznati upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu formalne logike u modeliranju informacijskih sustava. Praktičan rad omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama primjene formalne logike.
Sadržaj
 1. Uvod u račun sudova
 2. Operacije sa sudovima. Semantičke tablice
 3. Uklanjanje operacija. Dualne forme
 4. Normalne forme
 5. 1. kolokvij
 6. Booleova algebra. Mintermi
 7. Makstermi. Određivanje funkcije iz tablice istinitosti
 8. Komplementarna i dualna funkcija
 9. Analitička minimizacija
 10. Minimizacija pomoću Karnaughovih tablica
 11. Quine-McCluskey metoda minimizacije
 12. Digitalni logički sklopovi
 13. Digitalni logički sklopovi
 14. 2. kolokvij
 15. Uvodno predavanje

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove: sud, semantička tablica, dualna i normalna forma
 2. Pretvoriti formulu logike sudova u dualnu i normalnu fomu
 3. Definirati Booleovu algebru
 4. Pretvoriti funkciju Booleove algebre u dualnu i normalnu formu
 5. Minimizirati funkciju pomoću Karnaughovih tablica i Quine-McCluskey metode
 6. Odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 7. Primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vedran Juričić: Logika za informatičare, skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2020.
Dopunska literatura
 1. Vladimir Mateljan: Račun sudova, Skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar