Naziv
Baze podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51386
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama upravljanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih relacijskih baza podataka.
Sadržaj
 1. Priprema za kolokvij
 2. 1. Kolokvij
 3. Osnove programskog jezika SQL
 4. Spajanje tablica u SQL-u
 5. Brisanje, umetanje i promjena podataka u SQL-u
 6. Normalne forme
 7. Priprema za 2. kolokvij
 8. 2. Kolokvij
 9. Uvod u kolegij i definicija baze podataka
 10. Osnovni pojmovi
 11. Model podataka
 12. Relacijski model podataka
 13. Ključevi
 14. Strani ključevi
 15. Ograničenja

Ishodi učenja
 1. Definirati bazu podataka i njezinu ulogu u informacijskom sustavu
 2. Objasniti problem oblikovanja baze podataka
 3. Transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka
 4. Implementirati pravila integriteta
 5. Primijeniti entitetski i referencijalni integritet u oblikovanju baze podataka
 6. Napisati jednostavne i kompleksne upite
 7. Definirati osnovne pojmove: entitet, informacija i podatak
 8. Identificirati informacijske potrebe korisnika
 9. Primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 10. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 11. Primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 12. Vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 13. Primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 14. Opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
 2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura
 1. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
 2. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar