Naziv
Baze podataka u internetskom okruženju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117576
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Student će upoznati načine izrade baze podataka u Internet okruženju i s mogućnostima izrade Web aplikacija za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internet okruženju. Praktičan rad na konkretnim projektima omogućit će studentu da se upozna i ovlada različitim vještinama programiranja baze podataka u Internet okruženju te da ovlada s tehnikama izrade dinamičkih Web stranica za komunikaciju s bazom podataka. U tu svrhu koristit će se neka od poznatih relacijskih baza podataka i platforma za razvoj web aplikacija.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Relacijske baze podataka
 3. SQL upiti
 4. Osnove programskog jezika C#
 5. Polja i korištenje postojećih klasa
 6. Definiranje vlastitih klasa
 7. Pristup bazi podataka iz aplikacije
 8. Kolokvij
 9. Razvoj web aplikacija i MVC
 10. Izrada web formi u MVC-u
 11. Objektno relacijsko mapiranje
 12. Umetanje i promjena podataka
 13. Klijentska strana web aplikacije
 14. Predaja projekata
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Analizirati probleme oblikovanja baze podataka
 2. Implementirati kompleksne upite
 3. Prezentirati podatke iz baze podataka u internetskom okruženju
 4. Koristiti moderne alate u izradi web aplikacija
 5. Riješiti jednostavne probleme vezane uz administriranje baze podataka
 6. Definirati problem korištenja baze podataka u internetskom okruženju
 7. Predlagati koncepte, mogućnosti i razviti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 8. Primjenjivati i predlagati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka
 9. Projektirati i programirati u Internetskom okruženju
 10. Prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 11. Prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 12. Prenositi znanja iz primjene različitih metoda uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 13. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 14. Vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 15. Koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati zadaću, projekt i dva kolokvija. Na taj način studenti se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ben-Gan, I. T-SQL Fundamentals. Microsoft Press, 2016.
 2. Murach, J. Syverson, B. Murach's SQL Server 2019 for Developers. Mike Murach & Associates, 2020.
 3. Conrod, P. Tylee, L. Learn Visual C# 2019 Edition: A Step-By-Step Programming Tutorial. Kidware Software, 2019.
 4. Galloway, J. Wilson, B. Allen, S. Matson, D. Professional ASP.NET MVC 5. Wrox, 2014.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij