Naziv
Makedonska književnost i film
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
170911
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
S obzirom na neraskidive veze makedonske književnosti i filma, na kolegiju će se analizirati odnosi književnosti i filma u makedonskoj kulturi. Pri tome će se naglasak staviti na filmske adaptacije značajnih književnih djela (novela, romana i drama), a usputno će se dotaknuti i ostali modeli književno-filmskih dodira. Nakon uvodnog dijela u kojem će se studenti upoznati s temeljnim pojmovima teorije filma, teorije adaptacije i naratologije, analizirat će se književni tekstovi i „njihovi” filmovi.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Makedonska književnost i film - književnici i film
 3. Osnove teorije adaptacije
 4. Osnove teorije filma
 5. Drama i film: Bure baruta
 6. Drama i film: Hi-fi
 7. Novela i film: Otac (Ukleti smo, Irina)
 8. Roman i film: Crveni konj
 9. Roman i film: Crveni konj
 10. Roman i film: Velika voda
 11. Roman i film: Velika voda
 12. Roman i film: Pupak svijeta i Naopako
 13. Roman i film: Pupak svijeta i Naopako
 14. Novela i animirani film
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. nabrojati najznačajnije makedonske filmske adaptacije književnih djela
 2. analizirati izabrane makedonske filmove i književne tekstove
 3. definirati osnovne pojmove teorije filma, adaptacije i naratologije
 4. interdisciplinarno povezati stečena znanja i primijeniti ih na srodne kulturne i umjetničke fenomene na južnoslavenskom području i šire
 5. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom studiju kao i za usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 6. predložiti, kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
Metode podučavanja
Predavanja (uz PPT), seminarska izlaganja i rasprave. Projekcije isječaka izabranih filmova.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, aktivnost u seminarskim raspravama.

Obavezna literatura
 1. Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York, London: Routledge. 2006.
 2. Dragan Milinković Fimon, Roman u jugoslavenskom filmu, Beograd: Institut za film, 1998.
 3. Nikica Gilić, Uvod u teoriju filmske priče, Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 4. Robert Stam, Teorija i praksa filmske ekranizacije, u: Željko Uvanović, Književnost i film, Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2008. str. 279-406
 5. Phyllis Zatlin, Od pozornice do ekrana: Strategije filmske ekranizacije, u: Željko Uvanović, Književnost i film, Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2008.
Dopunska literatura
 1. George Bluestone, Novels into Film, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1961. - prvo poglavlje
 2. Seymour Chatman, What Novels Can Do That Films Can't (And Vice Versa), Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, On Narrative (Autumn, 1980), pp. 121-140. URL: http://www.jstor.org/stable/1343179
 3. Мирослав Чепинчиќ, Македонскиот игран филм: Книга прва. Скопје: Кинотека на Македонија, 1992.
 4. Мирослав Чепинчиќ, Македонскиот игран филм: Книга втора. Скопје: Кинотека на Македонија, 1999.
 5. Мими Ѓоргоска-Илиевска, Книжевноста во дијалог со филмот, Скопје: Кинотека на Македонија, 2005.
 6. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar