Naziv
Makedonska književnost: Makedonska poezija
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52566
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s odlikama poezije u razdoblju od romantizma prema realizmu (1845-1928), razdoblju realističkih koncepcija (1928-1952) i razdoblju stilskoga / poetičkoga pluralizma (1952- ).
Sadržaj
 1. Poezija Katice Ćulavkove
 2. Poezija Nikole Madžirova
 3. Najnovije tendencije u makedonskoj poeziji
 4. Završna rasprava.
 5. Predstavljanje sadržaja kolegija te studentskih seminarskih i ispitnih obveza.
 6. Periodizacija makedonske književnosti (s osvrtom na makedonsku poeziju).
 7. Usmeno pjesništvo
 8. 19. stoljeće - makedonska poezija i romantizam
 9. Prva polovina 20. stoljeća - socijalni realizam (Kosta Solev Racin)
 10. Suvremena makedonska poezija (nakon 1945.) - uvodno
 11. Od socijalističkog realizma do intimizma
 12. Poetika Ace Šopova
 13. Modernizam
 14. Poezija Vlade Uroševića
 15. Makedonska i hrvatska poezija Radovana Pavlovskog

Ishodi učenja
 1. Nabrojati kanonske makedonske pjesnike
 2. Opisati i analizirati izabrane tekstove iz kanonskih pjesničkih opusa
 3. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 4. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari (studentska izlaganja i rasprave), istraživanja građe (pjesničke zbirke, sekundarna literatura, teorijska literatura), terenska nastava, gostovanja pjesnika (čitanja i razgovori), komentari o audiovizualnoj građi i dr.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i izlaganje. Ispit.

Obavezna literatura
 1. Petar Kepeski, Branislav Glumac. Suvremena makedonska poezija / Sovremenata makedonska poezija. Zagreb: August Cesarec, 1979.
 2. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost, Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991.
 3. Borislav Pavlovski. Konstantin Miladinov - Od Struge do Stambola. Vidi: Konstantin Miladinov. Da vidam Ohrid, Struga da vidam/ Da vidim Ohrid, Strugu da gledam. Zagreb: ZMRH, 2001, 75-127.
 4. Eftim Kletnikov, Cveta Kotevska. Antologija savremene makedonske poezije. Beograd: Prosveta, 1985.
 5. Milan Đurčinov. Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1988.
Dopunska literatura
 1. Duško Nanevski. Makedonska poetska škola. Skopje, 1977.
 2. Makedonska poezija XIX vek. Priredio Rade Siljan. Skopje, 1989.
 3. Makedonska poezija XX. vek. Priredio Vele Smilevski. Skopje, 1989.
 4. Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova. Priredio Borislav Pavlovski. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23. i 24. lipnja 2003. Zagreb: ZMRH, 2001.
 5. Borislav Pavlovski. Vo znakot na komparativnoto čitanje. Skopje, 2000. (Vidi: Pronajden zbor 37- 47, Blaženik na rečta, 54 - 59, Iskonska vernost na ubavinata, 73 - 76, Koga pagjaat zvezdite, 77- 86, Za Prličev - komparativno, 89 - 101, Baladite na Petrica Kerempuh i Evangelie na Itar Pejo, 102 - 118, Za povtorno čitanje na Racin, 233 - 240).

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar