Naziv
Makedonska književnost: Makedonski roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131702
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s razvojem romana u makedonskoj književnosti na primjeru reprezentativnih tekstova od sredine 20. stoljeća pa sve do novijeg datuma. Uz književnopovijesni pregled, cilj je i upoznati studente s osnovama analize romana.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i literaturom.
 2. Uvodno predavanje: Roman u makedonskoj književnosti
 3. Uvodno predavanje: Problemi periodizacije makedonskog romana i njegov tzv. „ubrzani razvoj”.
 4. Modernistički roman Dimitra Soleva - interpretacija romana "Pod užarenim nebom" (1957)
 5. Interpretacija romana "Pod užarenim nebom"
 6. Proza Živka Činga - interpretacija romana "Velika voda" (1971)
 7. Interpretacija romana "Velika voda"
 8. Magijski realizam Slavka Janevskog - interpretacija romana "Tvrdoglavi" (1969)
 9. Interpretacija romana "Tvrdoglavi"
 10. Povijesni roman Petre M. Andreevskog - interpretacija romana "Pirika" (1980)
 11. Interpretacija romana "Pirika"
 12. Tendencije u makedonskom romanu nakon 1991.
 13. Romani Goce Smilevskog - analiza romana "Razgovor sa Spinozom" (2006)
 14. Interpretacija romana "Razgovor sa Spinozom"
 15. Završni razgovor i sinteza.

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj romana u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja
 2. Nabrojati kanonske makedonske romanopisce
 3. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 4. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Uz početni predavački dio na kojem će se studenti upoznati povijesnim razvojem makedonskog romana, naglasak će biti na analizama izabranih romana.
Metode ocjenjivanja
Eseji ili seminarski rad i usmeni ispit. Za usmeni ispit potrebno je pročitati sve romane iz popisa primarne literature i dva romana po vlastitom izboru.

Obavezna literatura
 1. Petre M. Andreevski, Pirika, Zagreb, 1983.
 2. Živko Čingo, Velika Voda, Zagreb, 2019.
 3. Slavko Janevski, Tvrdoglavi, Skopje, 1971.
 4. Dimitar Solev, Pod užarenim nebom, Zagreb, 1963.
 5. Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, Zagreb, 2008.
Dopunska literatura
 1. Наташа Аврамовска, Травестија на усната историја: раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски, Скопје, 1999
 2. Вецко Домазетовски, Структуралните специфичности на македонскиот роман, Скопје, 1987.
 3. Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952-1982, Скопје, 1983.
 4. Борислав Павловски, Функцијата на магиското во прозата на Петре М. Андреевски, u: Во знакот на компаративното читање, Skopje, 2000, 166-178.
 5. Borislav Pavlovski, Priča o makedonskom romanu i Hrapeškovim vještinama, pogovor u: Ermis Lafazanovski, Hrapeško, Zagreb, 2010.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar