Naziv
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
160812
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar je posvećena posebnom aspektu marksističke teorije vezanom uz opću problematiku pravednosti i jednakosti. Cilj je seminara analizirati Marxovu teoriju kapitalizma kao podlogu za rekonstrukciju njegove normativne pozicije. Nadalje, seminar će se baviti marksističkom teorijom u svijetlu suvremenih rasprava pokazujući do koje je mjere Marxovo razumijevanje društvenih odnosa relevantno za današnje stanje rasprave. Ciljani ishod seminara je detaljno upoznavanje sa središnjim konceptima Marxove filozofije i vrednovanje njegovog doprinosa, te upozanavanje suvremenih ne-marksističkih rasprava vezanih uz probleme pravednosti, slobode i jednakosti.
Sadržaj
 1. Moralna perspektiva u Marxovom djelu (Rani radovi)
 2. Sloboda i jednakost u Marxovim političkim spisma
 3. Moral i pravednost u Marxovim kasnijim radovima (Grundrisse i Kapital)
 4. Normativni okvir marksističke teorije: teorija eksploatacije
 5. Normativni okvir marksističke teorije: sloboda i jednakost I
 6. Normativni okvir marksističke teorije: sloboda i jednakost II
 7. Marksizam i teorije pravednosti I
 8. Marksizam i teorije pravednosti II (Marx i Rawls)
 9. Suvremene rasprave o egalitarizmu: uvod
 10. Suvremene rasprave o egalitarizmu: neomarksistički pristup
 11. Suvremene rasprave o egalitarizmu: kritika neomarksističkog pristupa
 12. Ideologija, prvednost i moralni relativizam u marksističkoj teoriji
 13. Završna izlaganja
 14. Ponavljanje nastavnih cjelina
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Usvajanje filozofske terminologije s naglaskom na marksističku teoriju i povijest marksizma.
 2. Razumjeti marksitički pristup pravednosti
 3. Usporedba suvremenih teorija pravednosti
 4. Razvijanje sposobnosti formuliranja hipoteza i razvijanje sposobnosti argumentacije.
Metode podučavanja
Metode poučavanja u kolegiju su izravna metoda (predavanja u sklopu seminara) i istraživačka metoda poučavanja (pisanje seminarskog rada na kraju semestra)
Metode ocjenjivanja
Metoda ocjenjivanja: vrednovanje pisanog seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Aronovitch, Hilliard (1980) Marxian Morality, CJP, 10(3)
 2. Berlin, Isaiah (1978) Karl Marx: His Life and Environment, Oxford University Press
 3. Blackburn, Robin (1967) Inequality and Exploitation, NLR, no. 42
 4. Burczak, Theodore (2006) Socialism after Hayek, The University of Michigan Press
 5. Cohen, G. A. (1985)Freedom, Justice and Capitalism, NLR, no. 126
 6. Cohen, G. A (1989) On the Currency of Egalitarian Justice, Ethics, 99(4)
 7. Cohen, G. A (1984) Nozick on Appropriation., NLR, no. 150
 8. Cohen, G. A, Nagel, T. i Scanlon, T. (1980) Marx, Justice and History, Princeton University Press
 9. Cohen, G.A. (1995) Self-Ownership, Freedom and Equality, Cambridge University Press
 10. DeMartino, George (2000) Global Economy, Global Justice: Theoretical Objections and Policy Alternatives to Neoliberalism, Routledge
 11. Geras, Norman (1983) Marx and Human Nature: Refutation of a Legend. New Left Books
 12. Gilbert, Alan (1982) An Ambiguity in Marx’s and Engels’ Account of Justice and Equality, APSR, 76
 13. Robert Heilbronner (1987) The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers, Simon & Schuster
 14. MacBride, William L. (1975) The Concept of Justice in Marx, Engels and Others, Ethics, 85(3)
 15. Maclntyre, Alasdair (1981) After Virtue: A Study in Moral Theory. Universityof Notre Dame Press
 16. Macpherson, C. B. (1978) Class, Class Consciousness and the Critiqueof Rawls, PT, 6(2)
 17. Nielsen, Kai (1973) Alienation and Self-Realization, Philosophy, vol. 48
 18. Nielsen, Kai (1988) Arguing about Justice: Marxist Immoralism and Marxist Moralism, PPA, 17(3)
 19. Nielsen, Kai (1987) Coming to Grips with Marx’s Anti-Moralism, PF, 19
 20. Nielsen, Kai (1988) Marxism and the Moral Point of View, Westview Press
 21. Peffer, Rodney (1990) Marxism, Morality and Social Justice, Princeton University Press
 22. Rawls, John (1999) A Theory of Justice, Harvard University Press
 23. Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Belknap Press
 24. Roemer, John (1980) Marxism, Ideology, and Moral Philosophy, STP, vol. 6
 25. Roemer, John (1986) Marx, Morality and Egalitarianism, Ratio, 28(1)
 26. Roemer, John (1992) A General Theory of Exploitation and Class, Harvard University Press
 27. Sandel, Michael (1982) Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press
 28. Scanlon, Thomas (1986) Equality of Resources and Equality of Welfare: A Forced Marriage?, Ethics, 97(1)
 29. Sciabarra, C.M. (1995) Marx, Hayek and Utopia, State University of New York Press
 30. Sen, Amaryta (1992) Inequality Reexamined, Harvard University Press
 31. Therborn, Göran (1987) What Does the Ruling Class Do When It Rules?, New Left Books
 32. Walzer, Michael (1983) Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books
 33. Wolff, Robert Paul (1977) Understanding Rawls, Princeton University Press
 34. Wolff, Robert Paul (1984) Understanding Marx: A Reconstruction and Critique of Capital, Princeton University Press
 35. Young, Iris Marion (1979) Self-Determination as a Principle of Justice, PF(B)11(1)
 36. Young, Iris Marion (1979) Toward a Critical Theory of Justice, STP, 7(3)
Dopunska literatura
 1. https://filoz.ffzg.unizg.hr/marx-i-marksisticke-filozofije-seminar-egalitarizam-i-pravednost/

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar