Cilj
Cilj je Mentorskih konzultacija u ljetnom semestru diplomskog studija razrada teme diplomskog rada, usmjeravanje studenta/studentice prema literaturi relevantnoj za pisanje rada te sastavljanje sinopsisa diplomskog rada
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Ovladavanje načinima i oblicima mentorske komunikacije i strukturiranog izričaja koji vodi k izradi diplomskog rada
  2. Planiranje relevantne literature za pisanje diplomskog rada
Metode podučavanja
Usmene konzultacije, konzultacije putem elektroničke pošte
Metode ocjenjivanja
Redovitost mentorskih konzultacija te dovršavanje sinopsisa diplomskog rada ocjenjuje se opisnom ocjenom P u ISVU sustavu

Obavezna literatura
  1. Literatura relevantna za temu diplomskog rada
Dopunska literatura
  1. Literatura relevantna za temu diplomskog rada

Obavezan predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij