Naziv
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
135990
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju s metodama i tehnikama primjenjivima u istraživanju povijesti 19. stoljeća. Osnove rada s karakterističnim vrstama izvora za ovo razdoblje te njihova interpretacija u svjetlu suvremenih metoda učvršćuju kod studenata osnove „zanata povjesničara“ bitne za njihov budući rad u struci. Radom na arhivskoj građi i karakterističnim istraživačkim problemima 19. stoljeća studenti moderne i suvremene povijesti dobivaju tehničku i metodološku podlogu za vlastito istraživanje, nužno u pisanju diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. 19. stoljeće: kako se novi duh i tehnika ogledaju na stare i nove vrste izvora / istraživačkih pitanja / metoda?
 3. Arhivski fondovi 19. stoljeća - terenska nastava u HDA - do Hrvatsko-ugarske nagodbe
 4. Arhivski fondovi 19. stoljeća - terenska nastava u HDA - od Hrvatsko-ugarske nagodbe
 5. Arhivski fondovi 19. stoljeća - terenska nastava u HDA - fotografije
 6. Odabrani 19. st. izvori u svjetlu metoda suvremene historiografije - novine
 7. Odabrani 19. st. izvori u svjetlu metoda suvremene historiografije - kliometrijski izvori
 8. Odabrani 19. st. izvori u svjetlu metoda suvremene historiografije - ego-pisana građa
 9. Odabrani 19. st. izvori u svjetlu metoda suvremene historiografije - materijalni izvori
 10. Odabrani 19. st. izvori u svjetlu metoda suvremene historiografije - slika i fotografija
 11. Studentska izlaganja
 12. Studentska izlaganja
 13. Studentska izlaganja
 14. Studentska izlaganja
 15. Završna diskusija i evaluacija rada kolegija

Ishodi učenja
 1. osnovno snalaženje u radu u arhivu
 2. pregled nad hrvatskim arhivskim fondova 19. st. kao i onih u inozemstvu, važnih za hrvatsku povijest 19. stoljeća
 3. uvid u karakteristični spektar arhivske građe 19. stoljeća
 4. uvid u način rada s raznim vrstama povijesnih izvora, karakterističnim za 19. stoljeće
 5. uočavanje specifičnih mogućnosti i ograničenja u radu s pojedinim vrstama izvora
 6. uvid u primjenu suvremenih metoda u radu s izvorima iz 19. stoljeća i njihovoj interpretaciji
 7. primjena naučenoga u pisanju seminarskoga na odabranu temu iz 19. stoljeća, a kasnije i u pisanju diplomskog rada
 8. zahvaljujući tome što je predmet sazdan na konkretnim primjerima i istraživačkim pitanjima moderne hrvatske historiografije koja se bavi 19. stoljećem, proširena su i produbljena konkretna znanja o hrvatskom 19. stoljeću, a i šire
Metode podučavanja
Seminarski način rada, izlaganja, razgovor, uz sudjelovanje studenata. Poticanje diskusije. Rad na izvorima. Usmjeravanje istraživačkih tema na individualnim konzultacijama. Terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost, aktivnost na nastavi, sudjelovanje u diskusiji, prezentacija istraživanja na satu te pismeni rad na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. GROSS, M., Suvremena historiografija, Zagreb: Novi Liber 2001.
 2. literatura se dogovara individualno sa studentom za svaku temu seminarskog rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar