Naziv
Metode skraćenog bilježenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
186314
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje tehnike bilježenja za konsekutivno prevođenje
Sadržaj
 1. Vrste usmenog prevođenja s posebnim osvrtom na konsekutivno prevođenje
 2. Osnovna pravila i osnovni elementi skraćenog bilježenja
 3. Osnovna pravila i osnovni elementi skraćenog bilježenja
 4. Osnovni simboli i kombinacije simbola
 5. Osnovni simboli i kombinacije simbola
 6. Lične zamjenice, modalni glagoli i brojevi
 7. Vrijeme i način, broj i rod
 8. Negacija, naglašavanje i ublaživanje
 9. Simboli za logične veze
 10. Simboli koji objašnjavaju, temelje se na i mijenjaju smisao
 11. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 12. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 13. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 14. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 15. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti i opisati pojedine metode skraćenog bilježenja
 2. Studenti će moći stvoriti vlastite simbole i elemente skraćenog bilježenja
 3. Studenti će moći koristiti vlastitu tehniku i metodu skraćenog bilježenja kod konsekutivnog prevođenja
Metode podučavanja
Frontalni rad, rad u paru, rad po grupama
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Matyssek, Heinz: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, 1. i 2. dio. Tübingen: Julius Groos, 2003.
Dopunska literatura
 1. Seleskovitch, Danica: Der Konferenzdolmetscher. Sprache und Kommunikation. Heidelberg: Julius Groos, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij