Naziv
Metodički praktikum
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118176
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će kroz pripremu i izvedbu nastave psihologije uvježbavati nastavničke vještine. Cilj je razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije. Studenti će biti osposobljeni za izradu plana nastavnog sata i refleksivno promatranje nastave. Stečene vještine poučavanja studenti će moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s pisanjem nastavnih priprema.
 2. Analiza studentskih uradaka.
 3. Prikaz i analiza video snimaka nastave psihologije.
 4. Poučavanje o davanju povratnih informacija.
 5. Izrada nastavnih materijala.
 6. Simulacija sekvenci nastave.
 7. Izvedba studentskih nastavnih sati uz snimanje (1).
 8. Izvedba studentskih nastavnih sati uz snimanje (2)
 9. Izvedba studentskih nastavnih sati uz snimanje (3)
 10. Analize priprema i izvedbe nastave uz komentare studenata i nastavnika/ce (1)
 11. Analize priprema i izvedbe nastave uz komentare studenata i nastavnika/ce (2)
 12. Analize priprema i izvedbe nastave uz komentare studenata i nastavnika/ce (3)
 13. Hospitacije kod mentora u srednjim školama i samostalno održavanje satova iz psihologije, uz povratne informacije mentora (1).
 14. Hospitacije kod mentora u srednjim školama i samostalno održavanje satova iz psihologije, uz povratne informacije mentora (2).
 15. Hospitacije kod mentora u srednjim školama i samostalno održavanje satova iz psihologije, uz povratne informacije mentora (3).

Ishodi učenja
 1. Izraditi nastavne materijale za sat psihologije.
 2. Kritički analizirati vlastitu i tuđu izvedbu sata psihologije.
 3. Samostalno izvesti nastavni sat iz psihologije u srednjoj školi.
 4. Samostalno izvesti radionicu iz psihologije za učenike osnovne ili srednje škole.
Metode podučavanja
Vježbe (održavanje nastavnih sati pred drugim studentima), hospitacije i držanje nastave u srednjim školama.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju pisane pripreme nastavnog sata održanog na vježbama, pisane povratne informacije za jedan od satova kolega na vježbama te ispitnog sata u školi.

Obavezna literatura
 1. Arends, R. I. (2015), Learning to teach (10th ed.). New York: McGraw Hill.
Dopunska literatura
 1. Kyriacou, C. (1997). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar