Naziv
Metodika nastave klasičnih jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
8
Šifra
117569
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Lektorske vježbe
15

Cilj
Osposobiti studente latinskog/grčkoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, upoznati studente s položajem klasičnih jezika u hrvatskom i europskom sustavu, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem klasičnih jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim metodama, oblicima i strategijama.
Sadržaj
 1. • uvodni sat; grupe/mentori
 2. • osnovni pojmovi, sadržaj, ciljevi, zadaci metodike nastave latinskog jezika
 3. • škola, školski sustav (geneza, oblikovanje, rezultati)
 4. • nastavni planovi i programi
 5. • planiranje i priprema za nastavni sat
 6. • vođenje i tijek nastavnog procesa
 7. • sadržaji i pouka na satu (vokabular, gramatika, tekst, civilizacijski sadržaji…)
 8. • nastavne metode, oblici i sredstva
 9. • priprema nastavne jedinice
 10. • razredni ugođaj, disciplina
 11. • vježbanje i ponavljanje
 12. • evaluacija (ocjenjivanje, kriteriji i sl.)
 13. • zakoni i pravilnici
 14. • nastavnici pripravnici
 15. • sinteza gradiva

Ishodi učenja
 1. samostalno izvođenje nastave klasičnih jezika
 2. izrada plana i programa nastave jezika
 3. planiranje nastavne jedinice
 4. vrednovanje procesa učenja
 5. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
Metode podučavanja
Predavanja, praksa u odabranim školama
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Šešelj, Zlatko (1984.) Obrazovni cilj i obrazovni zadatci u nastavi klasičnih jezika, Zagreb, Latina et Graeca XII/84, br. 24
 2. Šešelj, Zlatko (1987.) Cilj učenja, korist od učenja i potreba za učenjem klasičnih jezika, Zagreb, Latina et Graeca XV/87, br. 30
 3. Šešelj, Zlatko (1987.) Čitanje klasika u nastavi latinskog i grčkog jezika, Zagreb, Latina et Graeca XVI/88, br. 32
 4. Novaković, Darko (1983.) Cilj srednjoškolske nastave antičke književnosti, Zagreb, Latina et Graeca XI/83, br. 22
Dopunska literatura
 1. Udžbenici latinskog jezika u Katalogu odobrenih udžbenika za tekuće školsko razdoblje u kojem se izvodi kolegij

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij